vrijdag 9 januari 2015

#4: Op zoek naar je familiewapen


Door: Hester van der Velde & Maarten van Bourgondiën


Familiewapens worden steevast geassocieerd met adel, kastelen, rijkdom en ridders. Toch duidt een wapen lang niet altijd op een adellijke komaf.  In Nederland lieten ook de boeren, burgers en buitenlui via dit soort erfelijke symbolen zien dat ze lid waren van een bepaalde familie. Dus ook al verwacht je het niet, het kan zijn dat jouw voorouders een familiewapen voerden!
Geharnaste ridders waren herkenbaar aan hun wapenschild.

Wapen van de familie Naeldwijk.
Van wapenuitrusting naar familiesymbool

Voor de oorsprong van familiewapens moeten we terug naar de middeleeuwen. Strijdende ridders gebruikten een harnas om zich te beschermen. Doordat de helm het gezicht van de ridders grotendeels bedekte, was het moeilijk om ze te herkennen.  Om zich op het slagveld en tijdens toernooien toch van elkaar te kunnen onderscheiden, droegen geharnaste ridders herkenningstekens op hun schilden. De symbolen en kleuren op de wapenschilden ontwikkelden zich tot erfelijke ‘familiewapens’.

Lange tijd vererfden familiewapens alleen van vader op zoon. Dochters mochten het familiewapen wel gebruiken, maar konden het niet aan de volgende generatie doorgeven. De naamwet van 1998 bracht daar verandering in. Die geeft ouders de mogelijkheid om zelf te bepalen of zij hun kinderen de familienaam van de vader of de moeder geven. Sindsdien hangt het van de keuze van de familienaam af welk wapen je mag gebruiken.

Het maken van wapenboeken beperkte zich niet alleen tot de
Middeleeuwen. Dit exemplaar uit de collectie van het CBG
dateert uit omstreeks 1600.
Heraldiek is de verzamelterm voor alles dat met familiewapens te maken heeft. Het is afgeleid van het Franse woord héraut. Herauten waren van oorsprong kunstenaars. Zij ontwikkelden zich in de middeleeuwen tot belangrijke functionarissen die onder andere toezicht hielden op het voeren en verlenen van familiewapens. Herauten stelden ook fraai geïllustreerde wapenboeken samen.

Een wapen in de familie?

Je kunt niet zomaar op basis van je eigen naam een familiewapen uit de la trekken. Je zult eerst dieper in de geschiedenis van je familie moeten duiken om na te gaan of er inderdaad een familiewapen werd gebruikt. De stamboom die je daarbij maakt dient dan meteen als bewijs dat de persoon, die het door jou gevonden wapen voerde, ook echt familie is.

Met je stamboom op zak kun je op zoek gaan naar een familiewapen. Net als tegenwoordig was het vroeger niet verplicht om je familiewapen door de overheid vast te laten leggen. De enige uitzondering vormen de adellijke familiewapens; die zijn officieel geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Andere familiewapens kun je tegenkomen in verschillende soorten bronnen: wapenboeken, wapenkaarten, zegels, munten, gebruiksvoorwerpen, zilver, portretten, gebouwen, grafstenen en wapenborden. Maar waar vind je deze bronnen?

Zoeken bij het CBG

Wanneer je onderzoek wilt doen naar je familiewapen is het verstandig om een bezoek te brengen aan het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag. Vanwege de nauwe relatie tussen familiewapens en familiegeschiedenis beschikt het CBG over een grote heraldische verzameling (waaronder veel boeken en tijdschriften).

De collecties Muschart en Steenkamp/Damstra (allebei genoemd naar de samenstellers) vormen daarvan de belangrijkste onderdelen. Ze bevatten beschrijvingen van vele tienduizenden Nederlandse familiewapens. De samenstellers geven onder andere informatie over de wapenvoerders en (heel belangrijk!) de bronnen waar zij hun gegevens uit hebben gehaald.

In de Studiezaal van het CBG kun je ook de Bibliografie van de Nederlandse heraldiek raadplegen, waarin je veel publicaties over heraldische bronnen kunt terugvinden.

In de Heraldische DataBank online

Sinds eind 2013 kun je heel eenvoudig online zoeken naar familiewapens in de Heraldische DataBank (HDB) van het CBG. De kleurrijke verzamelingen op deze website nodigen uit tot urenlang zoeken en bladeren. De HDB bevat zowel historische als moderne afbeeldingen die allemaal zijn voorzien van beschrijvingen en bronvermeldingen. Op dit moment bevat de HDB al bijna 100.000 verwijzingen naar familiewapens. In de toekomst zal dat nog verder worden uitgebreid.

Zoeken kan op basis van één of meerdere trefwoorden (gescheiden door een spatie). Je kunt hier bijvoorbeeld een familienaam uit je stamboom invoeren. Als deze naam in de databank voorkomt, krijg je de afbeelding van het wapen te zien met de beschikbare informatie. Ook is het mogelijk om te zoeken op uiterlijke kenmerken van een wapen, zoals een wapenfiguur (‘leeuw’), de schildverdeling (‘doorsneden’) of een kleur. Zo kun je een bepaald wapen identificeren.
Met behulp van ‘wildcards’ kun je zoveel mogelijk spellingsvarianten in een zoekopdracht verwerken. *Meer* levert bijvoorbeeld Vander Meeren, Van der Meer, Vermeerten, Van Meer en Meerman op. Je kunt de zoekresultaten verder verfijnen met behulp van de beschikbare filters.
Via de Heraldische Databank (www.heraldischedatabank.nl) kun je thuis heel eenvoudig onderzoek doen naar familiewapens.

Het zoeken is gratis, maar voor bestellen van een afbeelding rekent het CBG een vergoeding. Je wordt in dat geval doorgestuurd naar de Digitale studiezaal. Daar kun je afrekenen met zogenoemde ‘eenheden’ die je ter plekke kunt kopen. Een afbeelding uit de HDB kost 50 eenheden (ongeveer € 2,50). Aangeschafte eenheden kun je ook gebruiken voor andere collecties in de Digitale studiezaal, zoals familieadvertenties. Vrienden van het CBG ontvangen jaarlijks 500 gratis eenheden.

Via het online Heraldisch dossier van het CBG (http://cbg-heraldiek.blogspot.nl) kun je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van heraldiek.

Een bekende publicatie met familiewapens is het Armorial 
général van J.B. Rietstap. Helaas vermeldt hij geen 
bronnen of namen van wapenvoerders.
Laten zoeken
Misschien loopt je onderzoek vast of heb je simpelweg geen tijd om zelf onderzoek te doen. In dat geval kun je de hulp inroepen van gespecialiseerde medewerkers van het CBG (e-mail: heraldiek@cbg.nl). Daar zijn kosten aan verbonden. In het tarievenoverzicht op www.cbg.nl vind je daarover meer informatie (onder ‘diensten’ en ‘Onderzoek door onze medewerkers’).

Uiteraard kun je ook bij andere personen en instellingen advies inwinnen, maar pas wel op voor commerciële aanbieders en zwendelaars. Het gebeurt helaas nog te vaak dat mensen reageren op misleidende advertenties, waarbij ze tegen betaling worden opgezadeld met een wapen dat niet eens bij hun familie hoort!

Familiewapen Hoynk van Pependrecht met alle mogelijke 
pronkstukken zoals schildhouders en een wapenspreuk.
Niets gevonden?

Mocht je ondanks intensief speurwerk bij het CBG geen familiewapen vinden, dan betekent dit niet dat er nooit een wapen is geweest. Op dit moment zijn namelijk nog niet alle heraldische bronnen beschreven of op internet beschikbaar gesteld. Breng daarom altijd een bezoek aan de archiefdienst van de plaats of regio waar je familie woonde. Daar weten ze vast meer over lokale bronnen die je kunt gebruiken bij je zoektocht naar een familiewapen. Collecties van universiteitsbibliotheken en musea kunnen eveneens waardevolle informatie bevatten.

Familiewapen ontwerpen

Is eenmaal duidelijk geworden dat je familie nooit een wapen heeft gevoerd, dan kun je besluiten om zelf een familiewapen te (laten) ontwerpen. Let daarbij wel goed op! Veel beginners gaan bijvoorbeeld in de fout doordat ze teveel figuren in het wapen verwerken. Het is dan ook raadzaam om tijdens het ontwerpen contact op te nemen met een heraldisch tekenaar.

De vorm van de schilden waarop familiewapens worden afgebeeld verschilt per periode. Tegenwoordig gebruikt men het liefst een schild met de halfronde onderkant. 

Opbouw

1. Schild

Bij familiewapens staat het schild centraal. Dat is net als de andere belangrijke onderdelen afgeleid van de wapenuitrusting van middeleeuwse ridders. Aanvullend kunnen er ook nog andere elementen worden toegevoegd, zoals schildhouders, een wapenspreuk of eretekens.

De wapenschilden van vrouwen hebben meestal een speciale vorm: spitsovaal, ruit of ovaal. Vanaf de zeventiende eeuw kun je zelfs aan de schildvorm zien of de vrouw al dan niet is getrouwd. Ongehuwde vrouwen gebruikten een ruitvormig model, terwijl het wapenschild van gehuwde vrouwen een ovale vorm had.

2. Schildverdeling

De belangrijkste onderdelen van een familie-
wapen met (van beneden naar boven) schild,
helm, dekkleden, wrong (helmkroon) en
helmteken. 
Afhankelijk van je wensen kun je besluiten om het wapenschild in meerdere vlakken te verdelen. Deze vlakken worden schildverdelingen genoemd. Enkele bekende voorbeelden zijn ‘gedeeld’ (door verticale lijn in tweeën gesplitst), ‘doorsneden’ (door horizontale lijn in tweeën gesplitst) en ‘gevierendeeld’ (door horizontale en verticale lijn in vieren gesplitst).

3. Wapenfiguren

In het schild kunnen wapenfiguren worden gezet. In veel gevallen hebben de wapenfiguren een relatie met de familienaam (sprekende wapens), het beroep van de stamvader (beroepswapens) of de plaats of streek van herkomst (streekwapens).

Een wapenschild hoor je niet te vol te zetten. Meestal plaats je twee of drie wapenfiguren, zoals mensen, dieren, bloemen en planten, fabeldieren, bouwwerken, kleding en huisraad, muziekinstrumenten, wapentuig, werktuigen of hemellichamen. Het is ook mogelijk om een wapenfiguur op de helm te plaatsen. Dat wordt een helmteken genoemd.

Voorbeelden van een doorsneden, gedeeld en 
gevierendeeld wapenschild.

Een naam als Van Zuylen kan bijvoorbeeld heel goed worden geïllustreerd door meerdere zuilen in het familiewapen te plaatsen. Wie een bierbrouwer als stamvader heeft kan dat met een biervat of brouwspaan duidelijk maken. Misschien kwamen je voorouders uit het land van Heusden. In dat geval kun je er voor kiezen om het wiel van de heren van Heusden in je familiewapen op te nemen.

Wees creatief en gebruik je fantasie! Misschien is het zelfs mogelijk om de familienaam uit te beelden via meerdere opeenvolgende wapenfiguren. Het wapen van de familie Koolhaas bevat bijvoorbeeld een rode kool en een haas. Dit wordt ook wel een rebuswapen genoemd.

Voor het beschrijven van familiewapens is een eigen taal ontwikkeld: blazoeneren. Daarbij kijk je als het ware door de ogen van iemand die achter het schild staat. Daardoor zijn links en rechts in de wapenbeschrijvingen precies het tegenovergestelde van wat wij als lezer gewend zijn.

Voorbeeldwapen van de familie De Kat. Het is een 
combinatie van een sprekend wapen (kattenkop), 
beroepswagen (touw vantouwslager) en streekwapen 
(gemeente Blokland). Als helmteken is eveneens gekozen 
voor een kat. 
Kleur

Op het slagveld kon een duidelijk herkenbaar familiewapen letterlijk van levensbelang zijn. Daarom spelen kleuren vanaf het begin een belangrijke rol in de heraldiek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleur, metaal (goud en zilver) en bontwerk (bont, hermelijn en vair).


Regels

Omdat heraldiek in Nederland niet wettelijk is geregeld, mag iedereen die dat wil een familiewapen voeren. Er zijn echter wel regels waar je rekening mee moet houden. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een bestaand wapen van een andere (gelijknamige) familie overnemen! Daarnaast kent de heraldiek de zogenoemde ‘kleurregel’, die bepaalt dat je geen kleur op kleur of metaal op metaal mag plaatsen.

Soms is het niet mogelijk om een familiewapen 
in kleur af te beelden. 
In dat geval gebruik je voor iedere kleur
een andere arcering. 
Maak bij voorkeur geen gebruik van kronen, leeuwen en dubbelkoppige adelaars (vanwege de nauwe band met adel en overheid), tijdsafhankelijke objecten (zoals mobiele telefoons), letters of landschappen.

De figuren die je hebt uitgekozen horen zo vereenvoudigd mogelijk en zonder perspectief op het wapenschild te worden afgebeeld. Dat houdt net als de kleurregel verband met de herkenbaarheid: ook van een afstand moet in één keer duidelijk zijn aan welke familie het wapen toebehoort.

Registreren

Zodra je een familiewapen hebt ontworpen kun je dat laten registreren bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (afdeling Heraldiek) of regionale instellingen als de Friese Raad voor Heraldiek en het Drents Heraldisch College. Registratie bij een particulier, een particuliere instelling of een notaris is niet aan te raden. Daar ontbreekt het vaak aan heraldische kennis.

Bij een alliantiewapen worden de familiewapens 
van een echtpaar gezamenlijk afgebeeld. 
In dit geval gaat het om de
families van Beresteyn en Van der Hoeff.
Op deze manier leg je vast wie het wapen heeft aangenomen en bij welke familie het hoort. Daarnaast heeft registratie als voordeel dat je familiewapen door deskundigen op allerlei punten goed onder de loep wordt genomen. Het biedt echter geen enkele juridische bescherming tegen misbruik.

Laat je niet afschrikken door de regels rondom het ontwerpen en de registratie. Laat je goed adviseren. Een familiewapen vormt een mooie kroon op het onderzoek naar je familiegeschiedenis.