zondag 15 mei 2022

#18

 Familie in Beeld nr. 11 (mei 2022) is nu te bestellen


Wanneer je abonnee bent, ontvang je de mei-uitgave nr. 11 rond 23 mei automatisch in je brievenbus en kan je deze nieuwsbrief als niet verzonden beschouwen, tenzij je hier in vogelvlucht al met de inhoud van het nummer kennis wilt maken.

Familie in Beeld kost € 8,95, maar is niet in de winkel te koop.

Niet-abonnees, die hem wel willen ontvangen, kunnen hem uitsluitend los bestellen via onze webwinkel via deze link (zie ook onderaan deze pagina).

De prijs is dan € 8,95 + € 4, 60 portokosten = € 13,55.

Familie in Beeld verschijnt 2x per jaar. Nadat je nummer 11 nu los besteld hebt, kan je via deze link voor € 21,95 (dat is € 5,15 goedkoper dan 2 nummers los bestellen) het voordeliger jaarabonnement afsluiten (zie ook onderaan deze pagina). Je ontvangt dan als eerste exemplaar nr. 12 in oktober en in april/mei 2023 nr. 13 vanzelf in huis.Inhoud Familie in Beeld nr. 11


Voorwoord
Met daarin o.a. de aankondiging van de vanwege Corona (over een periode van 4 jaar) uitgestelde familiegeschiedenis- en stamboomonderzoek-manifestatie ‘Famillement’, welke dit jaar in Amsterdam gehouden wordt. Het bezoek ervan is gratis en kunnen we van harte aanbevelen.Diny Smeenk vertelt….
over het hoe en waarom zij haar voorouder lay-outs samenstelt. Opvallend daarbij is het gebruik van ‘embellishments’, de min of meer ‘plat-ruimtelijke’ versierinkjes waarmee zij haar lay-outs op een bijna professionele manier ‘opleukt’.

Excuses overigens voor de fout in de titel in het gedrukte blad, die je hier als oplettende lezer ongetwijfeld al zal zijn opgevallen; de titel had ‘Diny vertelt…’ moeten zijn, en niet ‘Corrie vertelt’, want zij deed haar verhaal al in FiB nr. 10...Oude familiefoto’s horen in een fotoalbum
Het tweede deel over dit onderwerp, waarbij stap voor stap getoond wordt hoe je een extra vel tussen de bestaande en reeds beplakte albumvellen aanbrengt voor ‘nagekomen’ foto’s en/of andere stukken die je pas later vindt of van iemand krijgt.


Pickup-letters zelf samenstellen is geen kunst

Vroeg of laat, maar altijd eerder dan je gedacht of gehoopt had, gebeurt het: tijdens het plakken van een naam, woord of korte tekst zijn de zelfklevende E’s, A’s of K’s plotseling op. Nu is zo’n Pickup letterboekje natuurlijk altijd na te bestellen, maar op het moment zelf kan je mooi niet verder. Of toch wel? In het artikel lees je er meer over.


Brass-rubbing
De Engelse term voor het ‘afwrijven’ van reliëfs. Dat kan het oppervlak van een munt uit een bepaalde periode zijn, van een penning of medaille die aan één van je voorouders toebehoorde, van een plaquette of bijzondere putdeksel of het reliëf op de grafsteen van een voorouder. Een van oudsher bekende en makkelijk uit te vieren techniek, waarvan je het resultaat een mooi plaatsje aan de wand kunt geven of in je album kunt plakken.Voorvaderen bij de VOC
De meeste Nederlanders hebben ergens in hun stamboom wel een voorvader die in dienst was van of te maken had met de Verenigde Oost Indische Compagnie. Yolanda Lippens geeft in dit artikel tips en aanwijzingen hoe je die persoon mogelijk kunt opsporen. Bovendien laten we aan de hand van een 13-tal lay-outs zien wat je zoals met het gevonden materiaal aan persoons gerelateerde tijdsbeelden kunt maken.


Stempels horen er ook bij
Een eerste aanzet over het hoe, waar en wanneer je letter-, cijfer- en/of figuurstempels op familiegeschiedenis lay-outs kunt gebruiken en dat geldt dan zowel voor decoratieve als praktische stempelafbeeldingen.


A3 gezinsblad 10 kinderen
Gezinsbladen zijn belangrijke pagina’s in het kwartierstaat(scrap)album, omdat daarop juist de andere kinderen uit een gezin aan bod komen naast de zoon of dochter welke mede verantwoordelijk is voor het feit dat jij bestaat. Wederom laat Diny Smeenk niet alleen twee heel origineel, maar vooral ook mooi uitgevoerde A3 lay-outs zien.


Het levensloop-album
Het onderwerp ‘levensloop-album’ in het vorige nummer heeft veel lezers op z’n minst aan het denken, maar zeker ook aan het werk gezet. Immers, wie heeft er niet die alom bekende, oude schoenendoos met allerlei materiaal van vroeger ergens nog in het huis ‘verstopt’ staan. Daar kan je twee dingen mee doen: opruimen oftewel weggooien of bewaren en terugzetten. In het laatste geval echter belandt dat historische materiaal in de (verre) toekomst uiteindelijk toch in het grijs archief. Voor niets alles bewaard, dus, en dat te voorkomen, is inplakken in een album de beste optie met de grootste kans om het ook de volgende generatie(s) te overleven.

In dit artikel laten we zien hoe je van een gebeurtenis of periode waarvan je extra veel materiaal hebt, een heus ‘project’ kunt maken.De 100ste geboortedag

Hoe mooi is het om ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van je overleden vader, moeder of grootouder een soort herdenkingskaart te maken over zijn of haar leven en een kleurenkopie daarvan in de week voorafgaande aan de bewuste datum te sturen naar elk nog in leven zijnde persoon die hem of haar gekend heeft. Het is goed om op zo’n moment nog eens stil te staan bij datgene wat die persoon voor jou en anderen betekent en gedaan heef en dat op deze manier te verwoorden. Ere wie ere toekomt!


De kers op de taart
Het aantal voorouders die op een verkeerde manier in aanraking gekomen zijn met justitie of de ‘sterke arm der wet’ zijn meestal op de vingers van één hand te tellen. En voor hun zijn dat soort voorvallen beslist niet de mooiste momenten van hun leven. Voor de familiegeschiedenis-onderzoeker vormen dat soort min of meer spraakmakende gebeurtenissen vaak de kers op de taart. Enkele voorbeelden daarvan zijn verwerkt op lay-outs in dit artikel.Stapeltjes papier ‘inplakken’.

Niet zo voor de hand liggend is het om een stapeltje los van elkaar liggende, maar wel bij elkaar blijvende velletjes papier als één geheel in een album te plakken, maar soms is er geen andere mogelijkheid. En het kan, zelfs op een relatief eenvoudige manier wanneer je gebruik maakt van een zgn. U-zichtmap. Helemaal geen probleem heb je wanneer je de velletjes aan elkaar hecht, maar doe dat dan wel op een creatieve en tegelijkertijd mooie manier.Zo bestel je Familie in Beeld nr. 11:

Benieuwd geworden naar aanleiding van bovenstaande? Bestel dan nu Familie in Beeld nr. 11 eenvoudig via onderstaande button:

Om te abonneren (voor nummer 12 en 13), klik op onderstaande button:


Ik wens je nu alvast met nr. 11 veel inspiratie toe en wellicht tot ziens op het Famillement in Amsterdam.

Met nostalgische/genealogische groet,
vrijdag 22 oktober 2021

# 17

Familie in Beeld nr. 10 (oktober 2021) is nu te bestellen


Als je al abonnee bent, ontvang je het oktobernummer deze of de komende (43ste) week automatisch in de brievenbus en kan deze nieuwsbrief als niet verzonden beschouwen, tenzij je hier al even met de inhoud van de nieuwe uitgave kennis wilt maken.
Voor niet abonnees: Familie in Beeld is niet in de winkel te koop. Wil je hem wel ontvangen, dan is de enige manier het blad via onze webwinkel te bestellen - zie www.familieinbeeld.nl (zie instructies onderaan deze nieuwsbrief).
De prijs is dan € 7,95 + € 4,60 aan portokosten = € 12,55.
Familie in Beeld verschijnt 2x per jaar. Nadat je nummer 10 los besteld hebt, kun je via deze link ook een voordeliger jaarabonnement (€ 19,95 voor 2 nummers) afsluiten. Je ontvangt dan in april volgend jaar jouw eerste abonnementsnummer, uitgave nr. 11.


Inhoud Familie in Beeld nr. 10


Voorwoord
De strekking van de inleiding windt er geen doekjes om, want daarin wordt niet alleen verteld hoe leuk het is, maar vooral ook hoe belangrijk en waardevol het is oude (familie)foto’s en andere papieren herinneringen uit die bekende schoenendoos op zolder te halen en in een album in te plakken. Dus niks digitaliseren, maar er gewoon op de ‘ouderwetse’ manier in een album iets moois van maken. Dat heet tegenwoordig ‘scrapbooken’. Uitgave nr. 10 staat daarom vol met inspirerende lay-out voorbeelden, tips en trucs over dit onderwerp en hoe je hierbij het beste te werk kunt gaan.


Corrie van der Voet vertelt…
over haar belevenissen tijdens het uitzoeken van de stamboom-gegevens van haar echtgenoot en legt hierbij op een aantal uitgebreid geïllustreerde A3 lay-outs de nadruk op het leven van zijn vader Arie van der Voet (1897-1985).


Mijn voorouders…? Ze kunnen de boom in!
Dat is de toepasselijke kop van het artikel waarin Wim Kros laat zien hoe je dit jaar een (eventueel tweede) kerstboom niet met de gewone kerstballen, maar nu eens met je voorouders kunt versieren.


Over wit – crème – beige en oker
Vier heel belangrijke kleuren bij het (voor het oog) ‘rustig’ inrichten en indelen van de te plakken lay-outs in het voorouder- of familiegeschiedenis-album. Met kleur- en lay-out voorbeelden, werkbeschrijvingen> Nieuw is de mogelijkheid tot het verkrijgen van 3 kleuren zacht getint beige printpapier.


Oude familiefoto’s horen in een fotoalbum!
Het werd al in het voorwoord aangekondigd: oude familiefoto’s - en trouwens ook de recente exemplaren - horen niet in een doos en zeker ook niet op je telefoon bewaard te worden, maar netjes, mooi en op chronologische volgorde in een fotoalbum. Geïllustreerd met een twintigtal samengestelde voorbeeldpagina’s en een verhaal hoe je bij het verzamelen/zoeken van foto’s en overig materiaal te werk gaat.Een vreselijk ongeluk
N.a.v. een oproep aan onze lezers om hun verhaal in Familie in Beeld te komen doen over hoe zij hun voorouder-album inrichten en welke belangrijke of opvallende verhalen daarin voorkomen, reageerde Maria Stoltz vrijwel onmiddellijk met haar A3 lay-outs over haar overgrootvader Willem Saarloos (1878-1908). Aan de orde komt o.a. het door haar vaak toegepaste decoreren van lay-outs d.m.v. met het stansapparaat zelfgemaakte ‘embellishments’.


Oorlog en bezetting
Niet alleen prachtige, maar vooral historische gezien uitgebreid geïllustreerde A3 lay-outs over het tijdsbeeld tijdens het leven van de Deventer stamgrootvader Joan Henricksz Jordens (1579-1613). In dit artikel zie je heel duidelijk, dat ook al heb je geen foto’s van de persoon zelf, je toch een deel van de belevenissen, (werk)ervaringen of zelfs ontberingen tijdens zijn of haar leven kunt maken met op internet gevonden tekeningen, etsen of schilderijen en verhalen uit die tijd.Het levensloop-album
In deze Familie in Beeld wordt een min of meer nieuw soort album geïntroduceerd met daarin het zo uitgebreid mogelijk gedocumenteerde en geïllustreerde verhaal over je leven tot nu toe. We noemen dat het ‘levensloop-album’ en zullen daar ook in volgende uitgaven op terugkomen. Natuurlijk ben je voor wat betreft de uitgebreidheid van het eindresultaat o.a. afhankelijk van datgene wat je in de loop der tijd allemaal bewaard hebt (ook hierbij is het trouwens raadzaam eens goed ‘op zolder’ te gaan zoeken), maar er is ter aanvulling tevens een hoop te vinden op internet of bij directe, verre of een tijd niet gesproken familieleden.
Een inspirerend artikel, dat je zeker aan het denken, maar hopelijk ook aan het inplakken zal zetten.Voor de echt handige (en verstandige) scrapper
In Familie in Beeld hebben we het altijd over het maken van lay-outs op vellen of in albums die het A3-formaat (29,7x42 cm staand) hebben. Deze afmetingen hebben wat de hoeveelheid materiaal per pagina betreft en de hierbij behorende mogelijkheden qua compositie veel voordelen t.o.v. het duidelijk kleinere A4 formaat. Om zo’n relatief groot ringband- of fotoalbum makkelijk en goed in te kunnen kijken, moet het eigenlijk aan de bovenkant iets omhoog liggen. Een lessenaar is hierbij het juiste ‘meubelstuk’, maar zoiets is niet alleen kostbaar, maar vaak ook niet om aan te zien. Zelf maken in de gewenste afmetingen en kleur is dé oplossing en in dit artikel (met maattekening) vertellen we je hoe dat in zijn werk gaat.Een A3 gezinsblad met een andere look
In de webwinkel van Familie in beeld zijn diverse voorbedrukte A3 vellen te koop en het zgn. gezinsvel is er daar één van. In eerdere uitgaven hebben we de gebruiks- en invulmogelijkheden al eens laten zien, maar abonnee Diny Smeenk maakte er een wel heel mooie en bijzondere compositie van.Wegwijs in de archieven van FamilySearch
Om de geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensgegevens van verre voorouders te vinden, bestaan er in de genealogiehobby een aantal mogelijkheden en het zoeken bij FamilySearch is daar een belangrijke van. Hoe je daarbij te werk gaat, lees je in dit artikel , geschreven door Yolanda Lippens.


Colofon / Agenda
Op de één na laatste pagina staan de Colofon en de Agenda met de workshops- en cropdagen-data en we sluiten op de volgende pagina af met onze maandaanbiedingen.Zo bestel je Familie in Beeld nr. 10:

Ga naar www.familieinbeeld.nl , klik op icoontje ‘webwinkel, klik vervolgens op het rode vlak met ‘klik hier om naar de webwinkel te gaan’, klik op ‘tijdschriften’ en daarna op ‘Familie in Beeld nr. 10’ en vul tenslotte je naam, adres e.d. in.
Ik wens je alvast veel inspiratie en doe-plezier toe met nr. 10. 


Met genealogische groet,
vrijdag 16 april 2021

#16

Familie in Beeld nr. 9 verschijnt eind april

Beste Familie in Beeld lezer,

Wanneer u reeds abonnee bent, kunt u dit bericht als niet verstuurd beschouwen voor zover het gaat over het abonneer-verhaal, maar wellicht bent u wel benieuwd naar de inhoud van Nr. 9 welke eronder staat.

Bent u (nog) geen abonnee, dan kunt u het aprilnummer toch nog op de meest voordelige manier in huis krijgen door u vóór woensdag 21 april te abonneren; het jaarabonnement kost € 19,95 voor twee nummers, dat betekent € 9,95 per nummer. U krijgt dan het april- en het oktobernummer thuis gestuurd. U kunt zich te allen tijde abonneren via het blokje ‘Abonneren’ op onze site www.familieinbeeld.nl, maar ook onderaan dit bericht.

Familie in Beeld los bestellen is vanwege de portokosten een stuk duurder:

€ 7,95 (prijs tijdschrift) + € 4,60 (porto) = € 12,55 per nummer. Los bestellen kan te allen tijde via onze site www.familieinbeeld.nl, maar ook onderaan dit bericht.


De inhoud van Familie in Beeld nr. 9 is als volgt:

1. Hilleke Bakker vertelt...

... over haar zoektocht naar de kennismaking van haar overgrootouders. Hierbij komt ze de ene na de andere verrassende feit tegen en krijgt ze, eigenlijk volkomen onverwacht, een prachtig en bijna compleet beeld van hoe, waar en wanneer haar overgrootouders elkaar ontmoet hebben.
Een mooi en voor de lezer inspirerend verhaal dat een prima start is van een nieuwe rubriek in Familie in Beeld.


2. Dun schrijven en/of tekenen

De 0,1 mm dik schrijvende fineliner biedt in een aantal gevallen beslist meer mogelijkheden dan – bijvoorbeeld – de 0,8 mm documenten pen en behoort daarmee tot het basisgereedschap in onze ‘voorouder-scrap-gereedschapskist’.


3. Nederlandse kunstschilders

Dit maal is het onderwerp ‘de bakker’ in de 17e eeuw, aangevuld met een (uitgeprint) verhaal over de geschiedenis van het broodbakken door de eeuwen heen.


4. Het A3 gezinskaartvel

De verschillende gemeentelijke gezinskaarten uit de 19e eeuw vormden het uitgangspunt van dit A3-vel van Familie in Beeld, waarop je diverse gezinsgegevens kunt vermelden, waaronder de (door de jaren heen wisselende) gezinssamenstelling, woonadres(sen) en eventuele verhuisdata.


5. Kinderen noemen en tonen in het voorouderalbum

Normaal worden de kinderen op het persoonslabel vermeld onder de gegevens van de ouder(s). In dit artikel zie je dat het in een aantal gevallen ook anders en daarmee beslist leuker kan – belangrijk voor de nodige variatie in het album.


6. De voorouder-handtekening

Als je die tenminste van een voorouder vinden kan, hoort de handtekening beslist op zijn of haar ‘technische’ pagina thuis. Persoonlijker kan het bijna niet.


7. Brads en eyelets in ons album

Het zijn Amerikaanse scrapbook-termen: brads zijn splitpennen en eyelets noemen wij normaal nestel- (of als ze groot zijn) zeilringen. Je hecht er twee of meerdere lagen papier mee op elkaar zonder dat er lijm aan te pas komt. Met name eyelets kennen we, o.a. omdat daarmee in het ouderwetse paspoort de pasfoto’s vastgehecht werden. Leuk dus om ze op een gepaste wijze in het voorouder-scrapalbum toe te passen.


8. Spulletjes van grootvader in een 3D-kijkkastje

Oude familiefoto’s zijn waardevol en voor onze hobby eigenlijk een ‘must’ in ons album. Maar wat doe je met de ‘ruimtelijke’ spulletjes die niet in het album kunnen (mits je zo’n geluksvogel bent dat je dergelijke aandenken in jouwnbezit hebt). Laat ze niet zomaar ergens in een doos of lade zitten, maar vul er een kijkkastje mee voor aan de muur. Met wat foto’s erbij worden ze zo prachtige voorouder-herinnering in het interieur.


9. Goed snijden deel II

De in het vorige nummer aangekondigde aanvulling op het artikel ‘Snijden is (g)een kunst’, waarin het vooral gaat om het gebruik van het ‘dikke’ Stanley-mes, dat o.a. onontbeerlijk is bij het snijden langs de mat-liniaal.


10. Alles over cardstock- en dessinpapier

Wat zijn de belangrijkste en meest gebruikte kleurfamilies als het om het A3 cardstock- en dessinpapier van Familie in Beeld gaat. Wat zijn de mooiste cardstock-dessin combinaties en hoe kan je er het beste mee matten.


11. Boeken personaliseren

Hoe je op een eenvoudige manier een gewoon, in de winkel gekocht boek met eigen (familie)foto’s een persoonlijke ‘twist’ kunt geven, waardoor het niet alleen een origineel en uniek exemplaar wordt, maar ook nog eens de term ‘waardevol’ mag dragen. Leuk o.a. om cadeau te geven bij een jubileum of andere bijzondere gebeurtenis, maar zeker ook om voor jezelf te maken.


12. Oude (familie)foto’s in een (groot) fotoalbum

Ook een nieuwe, in elke FiB-uitgave terugkerende rubriek. Niet alleen inspirerend voor degenen die hun familiefoto’s in een gewoon fotoalbum willen plakken, maar ook voor de makers van A3 voorouder lay-outs, omdat de voorbeelden, tips en overige ideeën ook daarop toegepast kunnen worden.


13. Familie in Beeld maandaanbiedingen

Het houdt niet op; op de laatste pagina van het nummer alweer een nieuwe rubriek in het blad: de maandaanbiedingen, met kortingen op FiB-producten van 20 tot ruim 30 %!

Doe er je voordeel mee, maar let op: de aanbiedingen zijn steeds slechts één maand geldig en dat betekent in dit geval t/m 31 mei 2021.

Ik wens u alvast veel inspiratie en doe-plezier toe met nr. 9, blijf gezond en zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.


Met genealogische groet,
zondag 4 oktober 2020

#15

Familie in Beeld nr. 8 verschijnt eind oktober - kies hieronder hoe u hem in huis kunt halen


Beste Familie in Beeld lezer,

Eind oktober wordt nummer 8 verstuurd. 

Via onze webshop kunt u hem los bestellen; hij kost dan 
€ 7,95 + € 4,50 portokosten = € 12,45. 

Per abonnement is hij voordeliger – de prijs is dan 
€ 9,95 per nummer, inclusief portokosten. 
U krijgt hem dan automatisch 2x per jaar thuis gestuurd en hoeft hem bovendien niet steeds weer opnieuw te bestellen.

Het jaarabonnement kost € 19,95 – zie onze webwinkel onder het kopje ‘Abonneren’ of klik hier.  
Voor de administratieve verwerking hebben we enige tijd nodig. Aanmelden op onze website kan daarom                                          tot dinsdag 14 oktober
Daarna kan hij alleen nog maar voor € 12,45 los besteld worden.
De inhoud van Familie in Beeld nr. 8 is als volgt


Maar voordat u gaat bestellen of gaat abonneren, wilt u natuurlijk weten wat u in nr. 8 verwachten kunt. In vogelvlucht is dat het volgende:

1. Mode in de jaren ‘20/’30 
Hoe kleedden onze (over)grootouders en met name de (over)grootmoeders, zich tijdens de ‘Roaring Twenties’ en wat was de invloed van de Art Deco en alles wat daar mee te maken had – een mooi tijdsbeeld.
2. Wonen in de grote stad
Dat was ronduit behelpen in de tweede helft van de 19e eeuw, zeker in zo’n snel groeiende stad als Rotterdam. Heel interessant is te zien, hoe de kleine arbeiderswoningen van destijds in het laatste kwart van de 20ste eeuw werden verbouwd tot grotere woningen.3.
Nederlandse kunstschilders (1)
Dankzij de schilderijen uit o.a. de 17e eeuw kunnen we ons een goed beeld vormen van hoe onze voorouders zich kleedden, sliepen, aten, woonden en werkten. Onmisbaar dus voor het maken van voorouder en/of tijdsbeeld lay-outs.


4. De Spaanse Griep pandemie
Naar aanleiding van het op dit moment alles overheersende Corona-virus een terugblik naar zo’n 100 jaar geleden, toen onze (over)grootouders door een ‘zusje’ van ‘ons’ virus hopeloos en hulpeloos geteisterd werden. Het aantal dodelijke slachtoffers van deze zgn. Spaanse Griep Pandemie wordt geschat op ergens tussen de 50 en 100 miljoen (!). Wat het verloop betreft zijn de overeenkomsten tussen toen en nu op z’n minst opvallend te noemen. Je ziet/leest het allemaal op de geplakte tijdsbeeld lay-outs.5. Goed snijden is (g)een kunst
Aan de hand van gedetailleerde beschrijvingen en een flink aantal werkfoto’s laten we zien hoe je bij het op maat snijden (knippen is uit den boze…) van foto’s, plaatjes, tekstblokken e.d. het beste resultaat krijgt met de combinatie afbreekmes, ruitjesliniaal en driehoek. En hier geldt zeker: oefening baart kunst.6. Vernieuwde Pritt-fotolijmroller
Lijmen doet hij nog steeds als de beste en bij deze vernieuwde versie is ook het wisselen van de vullingen veel gemakkelijker geworden.

7. Even voorstellen: Yolanda Lippens
Yolanda is vrijwel dagelijks intensief en vol passie bezig met haar familiegeschiedenis en heeft ontzettend veel nieuwe, goede en leuke ideeën en tips over dit onderwerp. Met ingang van dit nummer zal ze die in elke uitgave met je delen door middel van een column of redactioneel artikel.

8. Eenvoudig en snel papier ‘verouderen’
Oude, op gewoon wit papier gekopieerde (archief)documenten zien er ineens veel mooier en indrukwekkender uit wanneer je ze behandelt met de disstres-tool, blending-tool en Disstres Ink. Hoe je dit op een heel makkelijke (en tevens ontspannende, dus ‘ontstressende’) manier zelf doet, wordt in dit artikel stap voor stap duidelijk uitgelegd.9. Het A3 Gezinskaartvel
Dit is een afgeleide van de gemeentelijke gezinskaart uit de 19e eeuw. Je kunt er op een overzichtelijke manier een hoop informatie op kwijt betreffende de gezinssamenstelling, op welke plaatsen de ouders of het hele gezin woonde of gewoond heeft, wanneer de kinderen het gezin verlieten en waar zij naar toe gingen, enz.

10. De goede postzegel op de juiste plek
Indien er een duidelijke link is met de betreffende periode, het onderwerp of de voorouder(s), dan zijn postzegels een mooie en vooral verrassende aanvulling op een tijdsbeeld- of voorouder lay-out. En met een beetje oplettendheid en wat fantasie zijn er werkelijk tientallen Nederlandse postzegels die er voor in aanmerking komen.

11. Extra ruimte met speciale showtassen
A3 showtassen mogen voor onze familiegeschiedenis-albums dan wel ‘zaligmakend’ zijn, er zijn ook nog andere soorten en formaten die met recht een mooie en vooral zinvolle aanvulling in het album kunnen zijn. Laat je inspireren door de in dit artikel getoonde voorbeelden.

12. Lezersservice
O.a. met diverse informatie-onderwerpen én met 4 speciaal voor december geselecteerde kadotips waarmee je iemand kunt verrassen in deze donkere maand. Bovendien biedt deze uitgave elke lezer de mogelijkheid om voor zijn of haar eigen album gratis een aantal door Familie in Beeld gemaakte A3 lay-outs te downloaden.

13. Gratis A3 lay-outs uit Familie in Beeld downloaden
De lay-outs zijn in principe ‘neutraal’, d.w.z. niet gekoppeld aan een bepaalde familienaam, zodat ze in elk album toegepast kunnen worden. Ze zijn in een hoge resolutie op zowel het A3- als op het A4-formaat gratis te downloaden.


U kunt kiezen


Er zijn 2 manieren om Familie in Beeld nr. 8 in huis te krijgen. Maak hieronder uw keus en klik op de betreffende button.

Abonneren (prijs per nummer: € 9,95, inclusief portokosten - een jaarabonnement kost € 19,95).
Geef u vóór 14 oktober als volgt op: klik hieronder op de button ‘Abonneren’ en vul uw gegevens in.

Eind oktober ontvangt u nummer 8; in april 2021 ontvangt u dan automatisch nummer 9.


Los bestellen
(prijs per nummer € 12,45 = 7,95 + 4,50 portokosten).

Klik hieronder op de button ‘Los bestellen’ en vul het bestelformulier in. 
Eind oktober ontvangt u dan nummer 8.Ik wens u alvast veel inspiratie en doe-plezier toe met nr. 8, blijf gezond en zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.


Met genealogische groet,

Wim Kros, hoofdredacteur en uitgever

donderdag 30 april 2020

#14

Familie in Beeld nr. 7 op papier is nu te bestellen!

Beste Familie in Beeld lezer,


Uitgave nr. 7, het mei/september nummer 2020, gaat binnenkort verschijnen en dat betekent goed nieuws nu we met z’n allen vanwege het Corona-virus zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Immers, een beetje afwisseling is dan meer dan welkom en hoe leuk is het dan om je weer eens te kunnen laten inspireren door een nieuwe Familie in Beeld.
We merken trouwens sowieso dat het aantal materiaalbestellingen de laatste tijd flink toeneemt en dat dus meer mensen, ondanks het mooie weer, intensiever bezig is met het samenstellen en inplakken van hun voorouder-album.


Familie in Beeld nr. 7 kost € 7,95 en het versturen ervan € 4,50 – in het totaal dus € 12,45.
Maar als je hem vóór 8 mei bestelt en wij hem dan tegen partijpost-tarief tegelijk met alle andere kunnen versturen, betaal je slechts € 9,95.
Inhoudsopgave

Maar voordat je gaat bestellen, wil je natuurlijk weten wat je in nr. 7 verwachten kunt. In vogelvlucht is dat het volgende:

1. ‘Iets’ over paleografie - Ben Bal laat je kennis maken met het lezen/vertalen van het Oud Nederlandse schrift.2. A3 twee-oudervel zelf aanpassen - Hoe je door het spelen met de lay-out op het basisvel meer ruimte voor foto’s en/of teksten kunt creëren.

3. De juiste lijm op de goede plek - Vier basislijmen voor het plakken in het familiegeschiedenis-album en het maken van ruimtelijke herinneringen.

4. Album-tips

5. Historische weersomstandigheden en/of klimaat - Hoe vermaakten onze voorouders zich tijdens de barre winters rond 1600; je beleeft het mee in woord en beeld.6. Printen op A3 dessinpapier - Ook daarmee maak je het album mooier.

7. Over pennen, stiften en makers

8. Foto’s van klein naar groot - Heb meer plezier van die kleine, ouderwetse zwart/wit fotootjes op de voorouder lay-outs.9. Iedereen heeft ‘belangrijke’ personen in z’n kwartierstaat - Vaak een hele toer om ze op te sporen, maar het is zeker de moeite waard.

10. 'Snijden' en embossen met de (elektrische) stansmachine - Nieuwe mogelijkheden om lay-outs te verfraaien.11. Historische herdenkingen in het kwartierstaat-album - Een mooie en zinvolle ‘kapstok’ als het om het maken van tijdsbeeld-pagina’s gaat.12. Inhoud workshop nr. 2 – Creatieve Technieken

13. Familie in Beeld nr. 1 t/m 7 - Een totale en gerubriceerde opgave van alle ideeën, technieken, toepassingen en creatieve of informatieve artikelen in de voorgaande nummers en deze uitgave.


Zo bestelt u Familie in Beeld nr. 7:

Klik op de button hieronder.

Je komt dan vanzelf op de juiste plek in de webwinkel terecht, waarna je nr. 7 in het winkelwagentje kunt leggen. Als dit het enige is dat je wilt bestellen, maak de bestelling en betaling dan verder af zoals aangegeven.
Wil je nog meer producten bestellen, leg die dan ‘naast’ nr. 7 in het wagentje en maak vervolgens de bestelling en betaling af zoals aangegeven.

We gaan verzenden rond half mei.Ik wens je veel inspiratie en doe-plezier toe met nr. 7, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en jouw dierbaren.


Met genealogische groet,

Wim Kros, hoofdredacteur en uitgever