woensdag 27 maart 2024

#20

De laatstverschenen Blog staat in het BLOG-ARCHIEF hiernaast.


Beste Familie-in-Beeld lezers,

Het was in oktober 2022 dat Familie in Beeld nummer 12 van de drukpers rolde. Mijn plan was om daar in september 2023 in een nieuwsbrief op terug te komen, maar door langdurige en zeer intensieve familieomstandigheden is het daar helaas niet van gekomen. Hoe het nu met Familie in Beeld verder gaat, lees je in deze nieuwsbrief.
In het voorwoord van nummer 12 gaf ik aan, dat ik met het uitgeven van nr. 13 wilde wachten tot najaar 2023. Ik had toen de hoop dat de in 2022 zo snel oplopende druk- en papierkosten wat gezakt zouden zijn. Welnu, het is – zoals we inmiddels weten - over de gehele linie alleen maar erger geworden met de stijgende kosten. De prijs voor een gedrukte uitgave van Familie in Beeld zou momenteel tussen de 13 en 14 Euro per stuk komen te liggen, met het gevolg dat er steeds minder  kopers zullen overblijven en de oplage uiteindelijk zo klein wordt, dat het drukken ervan helemaal onbetaalbaar wordt.

Om die reden heb ik besloten om digitaal met Familie in Beeld verder te gaan. Op die manier kan ik het maken van onze uitgebreid geïllustreerde A3 kwartierstaat-/familie-geschiedenisalbums met genealogische gegevens en tijdsbeelden toch blijven uitdragen, compleet met lay-out voorbeelden, tips, techniekbesprekingen en informatie over (nieuwe) materialen. Bovendien zal ik naast de voorouder lay-outs ook aandacht besteden aan het inplakken van familiealbums en levensloop-albums. 

Helaas beschik ik niet over de kennis en kunde om zelf een perfecte digitale nieuwsbrief in elkaar te ‘sleutelen’. Om dat uit te besteden is weer een kostbare geschiedenis. Waar ik wel ervaring mee heb, is het maken van een digitale blog. Deze is weliswaar eenvoudiger van opzet dan de pagina’s van een nieuwsbrief, maar bestaat ook uit teksten en afbeeldingen in kleur, welke afwisselend en in de juiste volgorde onder elkaar gerangschikt staan. Aan duidelijkheid verandert er dus niets, alleen de opzet en lay-out van een blog is eenvoudiger.

Er is nog een belangrijk verschil tussen een FiB-nieuwsbrief en mijn toekomstige blog’s. 
Elke nieuwsbrief is een op zichzelf staand iets, dat telkens naar degenen die erop ingeschreven hebben, digitaal wordt toegezonden. Je krijgt er bericht van in jouw mailbox en na het klikken erop zie je hem vanzelf verschijnen. 
Elke nieuwe blog wordt echter niet apart verzonden, maar plaats ik op de website van Familie in Beeld. Hij wordt dan telkens toegevoegd in de kolom ‘Blogarchief’, hier rechts van dit verhaal. 

Wanneer ik een nieuwe blog in deze kolom plaats, krijg je hiervan geen bericht in je mailbox. Dat betekent dus, dat je om de zoveel tijd zelf de FiB-website moet bezoeken en op de kolom ‘Blogarchief’ moet klikken om te zien of er een nieuwe aflevering op staat. 
Overigens zal ik wel op Facebook en Instagram melden wanneer er een nieuwe blog op de FiB-site gezet is. Lid worden van Facebook of Instagram kost niets, inschrijven op de website van Familie in Beeld ook niet. Het enige wat je voor Facebook of Instagram moet doen, is op je mobiel een account aanmaken voor Familie in Beeld; kies hierbij bij voorkeur voor Instagram. Je ontvangt daar op dan automatisch een bericht dat er een nieuwe blog op de site gepost is.

Mijn blog op de ‘Familie in Beeld website’
Voorlopig ben ik voornemens om ongeveer halverwege elke maand een blog met een aantal onderwerpen op de website te zetten. 
In de blog van half april komen de volgende artikelen aan de orde:
1. Portretten uit het verleden
Heb je de naam van een ‘belangrijke’ voorouder (bijv. een burgemeester, notaris, advocaat, rijke koopman, kunstschilder e.d.), dan bestaat de kans dat hij geportretteerd is. Hoe je de afbeelding eventueel kunt vinden, staat in het artikel en aan de hand van een aantal voorbeeld lay-outs zie je hoe je een printje van zo’n voorouder in jouw kwartierstaat/familiegeschiedenisalbum kunt verwerken.
2. Strandvermaak begin 17e eeuw
Mijn oudovergrootvader (8e generatie) Andries van Hulst woonde zijn leven lang in Den Haag. Hij trouwde in de kerk van Scheveningen. Dat was destijds de trend voor wie ‘eigentijds’ wilde zijn. Maar er waren toen meerdere trends en/of gewoonten op het strand en daar lees je over de komende én de volgende blogs, uiteraard aangevuld met niet alleen mooie, maar in dit geval ook intrigerende  voorbeeld lay-outs.
3. Cropdagen en workshops
In Heesch (tussen Den Bosch en Nijmegen) houd ik regelmatig cropdagen en workshops. De cropdagen, waarbij iedereen (indien gewenst met mijn hulp) aan zijn of haar eigen album werkt, zijn om de 3 weken. Meer hierover in dit artikel, aangevuld met datums voor dit jaar.
4. Met 3D de ‘diepte’ in op een lay-out
Corinne de Ling is één van de regelmatige/vaste bezoeksters van de cropdagen in Heesch. In de afgelopen jaren is zij uitgegroeid tot dé specialist als het om het maken van 3D op lay-outs gaat. 
5. Postzegels in het Familie-album
De postzegel is langzaam aan het verdwijnen en alleen daarom al is het niet alleen leuk, maar zeker ook waardevol ze op de juiste plek in het voorouder-, familie- of levensloop-album te plakken. 
6. Maandaanbieding
Een nieuw initiatief: in elke blog een maandaanbieding in de webwinkel van Familie in Beeld. In april zal dat het A3 invulvel kwartierstaat/stamboom zijn.


Ik wens je veel plezier en inspiratie toe met mijn toekomstige blog’s die ik op de website van Familie in Beeld zal zetten. De eerste zal rond 15 april 2024 in het Blogarchief rechts op de openingspagina verschijnen – houd www.familieinbeeld.nl rond half april dus in de gaten.

Met nostalgisch/creatieve groeten,