zaterdag 16 april 2016

# 8: Inleiding

Beste Familie in Beeld abonnee,

In deze uitgave – die wat langer op zich heeft laten wachten, waarvoor excuus – vindt u 3 artikelen met daarin tenminste één stamboom lay-out. Hopelijk inspireren ze u tot het maken van mooi en interessant ‘gevulde’ voorouder tijdsbeeldpagina’s. In het vorige nummer hebben we ‘vrouwen lay-outs’ over de Jaren ’50 laten zien. Dit keer is de man aan de beurt met thema’s als openbaar- en privévervoer en nieuwe, technische apparaten en uitvindingen, aangevuld met een tweetal echt persoonlijke lay-outs.

Het vierde artikel gaat over ‘de laatste lay-out’, waarin abonnee Betsie van der Sloot een aantal leuke suggesties heeft voor pagina’s betreffende overleden voorouders.

Het derde artikel heeft weliswaar een totaal andere strekking, maar ook hierin staat een voorouder lay-out afgebeeld, waarop toepassingen van het behandelde thema 'Boerenleven in de 18e eeuw' te zien zijn.

Artikel 4 tenslotte gaat over dé familiegeschiedenismanifestatie van 2016 (Famillement te Utrecht), waarvan ik een bezoek eraan van harte kan aanbevelen. Wij van Familie in Beeld hopen daar een flink aantal abonnees te ontmoeten, o.a. om eens van gedachten te wisselen over de artikelen die wij in de online uitgaven plaatsen.

Crop- en workshopdagen
Het had even z’n tijd nodig, maar het begrip ‘croppen’ raakt zo langzamerhand toch ingeburgerd bij de groeiende ‘club’ van stamboomscrappers. Steeds meer abonnees komen regelmatig naar Heesch om daar (onder begeleiding van ondergetekende) gezamenlijk aan hun kwartierstaatalbum te werken. En dat is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam en inspirerend; immers, wat de één niet weet, kan de ander vertellen en ook over compositie en scraptechnieken raakt men niet uitgepraat.

Voorlopig zijn de volgende cropdagen gepland: 30 april, 22 mei, 18 juni, 17 juli, 14 augustus en 18 september.

De Familie in Beeld workshop ‘Basistechnieken’ wordt gegeven op 16 april, 25 juni en 24 september.

De FiB workshop ‘Creatieve technieken’ op 7 mei en 4 september.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.


Ik wens u veel succes en vooral plezier met het ‘stamboom scrappen’ en wellicht zien we elkaar in Utrecht.

Met nostalgische groet,Wim Kros, hoofdredacteur

P.S.: indien u deze nieuwsbrief niet meer zou willen ontvangen, gelieve uzelf af te melden via de link bovenaan- of onderaan de nieuwsbrief. Als u ons namelijk als SPAM markeert, eindigen we ook bij de andere abonnees in de SPAM-map. Dat zouden we erg jammer vinden. 

# 8: 'Mannen'-lay-outs over de jaren 50

‘Mannen’-lay-outs over de jaren 50


Door Wim Kros

In de vorige uitgave hebben we A3 lay-outs over de Jaren ’50 laten zien, die wat onderwerpen betreft bij de vrouw horen. In dit artikel gaan we de ‘mannen-kant’ op, waarbij Openbaar en Eigen Vervoer aan de orde komen, naast een pagina over nieuwe ‘huishoudelijke’ apparaten voor mannen. Hoofdrolspeler hierbij is W.C. Kros, mijn vader, die weliswaar ‘Willem’ heette, maar van jongs af aan ‘Bob’ werd genoemd en dat 94 jaar lang heeft volgehouden.

# 8: Famillement 2016 in Utrecht

Famillement 2016 in Utrecht

Voor de derde keer op rij wordt dit jaar op 2 juni de tweejaarlijkse Familiegeschiedenis manifestatie ‘Famillement’ gehouden.
Nu nog grootser dan beide vorige keren in respectievelijk Maastricht en Leiden, met nog steeds het goede nieuws, dat voor iedereen de toegang gratis is.
# 8: Het boerenleven in de 18e eeuw

Het Boerenleven in de 18e eeuw


Door Paul van den Helm

Het boerenleven is iets wat vrijwel iedereen op de één of andere manier tot de verbeelding spreekt. Velen van ons hebben wel een familielid of voorouder, dichtbij of ver weg, die actief is of was in de agrarische sector. In de 18e eeuw vormde de boerenbevolking misschien nog wel het grootste deel van de bevolking, maar niet meer zoals dat in de middeleeuwen het geval was. Toch leefde een groot deel van de Nederlanders op het platteland, buiten de stad. En net als bij het leven in de stad was ook daar een verschil in arm en rijk. Rijke boeren bezaten vaak veel grond en genoten veel aanzien. Het is een bevolkingsgroep waar relatief veel over bekend is, maar in dit artikel richten we ons op de minder rijke, arme en anonieme boeren op verschillende plekken in Nederland. En armen waren er genoeg. De 18e eeuw in Nederland staat in het teken van groeiende armoede en de periode 1780-1860 geeft, mede als gevolg van het bewind van Napoleon Bonaparte, de grootste neerwaartse spiraal van de Nederlandse welvaart ooit aan. 

# 8: De laatste lay-out........

De laatste lay-out……..


De lay-outs van elke voorouder in het kwartierstaatalbum zijn volgens een vaste volgorde ingedeeld. In principe heeft elke voorouder twee A3 vellen naast elkaar (een ‘spread’), waarbij het linker vel de ‘technische’ pagina is. Hierop staan alle belangrijke gegevens, o.a. in de vorm van de door u zelf in te vullen labels van Familie in Beeld: het persoons-, relatie-, generatie- en leeftijdslabel, het gematte naamlabel met naam en jaartallen, alsmede zo mogelijk een identiteitsdocument of kopie van de geboorte-akte. Als er dan nog ruimte over is, kan er een baby- of jeugdfoto bij, een foto/ansichtkaart van de kerk waar gedoopt werd, enz.

woensdag 11 november 2015

# 7: Inleiding

Beste FiB-online abonnee,

Dit keer bestaat Familie in Beeld online uit slechts twee items. Maar ze zijn extra lang/groot en voor de ‘stamboom-scrapper’ extra leuk.


Het eerste artikel gaat over twee dingen:
1. Het resultaat in de vorm van zes A3 lay-outs van een digitale zoektocht naar een voorouder, die zijn ‘carrière’ rond 1786 begon op de eerste zeevaartschool in Europa. Hierbij wordt een mooi tijdsbeeld neergezet van de ‘Nederlandsche Zeemagt’ rond 1800.
2. In dit artikel zit tevens een heel belangrijke Scrap-techniek verwerkt, namelijk het ‘distressen’ van papier. Hiermee geeft u uitgeprinte kopie-archiefstukken of andere documenten/plaatjes een oud of vintage uiterlijk, zodat er op de lay-out een echt historische sfeer ontstaat. In het tweede deel van het artikel ziet u op nog drie andere lay-outs daar meer voorbeelden van.

Het tweede artikel gaat over het scrappen van een zelfgemaakt mini-album over de lagere schooltijd van een leerling in de jaren ’50. Uitgangspunt hierbij is een speciaal dessinpapier-bloc op het A5 formaat, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een ander (familie)thema.

Workshops en cropdagen
Met name voor de cropdagen komt steeds meer belangstelling. Met maximaal 8 deelnemers werkt iedereen (in het bijzijn van ondergetekende voor tips, ideeën en hulp bij bepaalde scraptechnieken) van 10.00-16.30 uur aan zijn of haar eigen lay-outs, met eigen foto’s, documenten, materialen en gereedschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ter plekke al dan niet verkleinde of vergrote kopieën van hoge kwaliteit te laten maken van oude familiefoto’s, documenten e.d. En doordat iedereen het eigen A3-album meeneemt, inspireer je elkaar tijdens het ‘werk’. 


De data van de volgende cropdagen zijn: 14 november, 13 december, 24 januari en 27 februari.

FiB-Workshop data: 10 januari ‘Basistechnieken’ en 7 februari ‘Creatieve technieken’.

Klik hier voor informatie/inschrijven cropdagen en workshops.


Met nostalgische groet,


P.S.: indien u deze nieuwsbrief niet meer zou willen ontvangen, gelieve uzelf af te melden via de link bovenaan- of onderaan de nieuwsbrief. Als u ons namelijk als SPAM markeert, eindigen we ook bij de andere abonnees in de SPAM-map. Dat zouden we erg jammer vinden.