vrijdag 29 juli 2016

Familie in Beeld blijft!

Beste Familie in Beeld abonnee,

Wellicht heeft u al vernomen dat wij gaan stoppen met Creatief Centrum Heesch. Echter, voor Familie in Beeld geldt dat niet!
Voor veel creatieve mensen is het sluiten van Creatief Centrum Heesch slecht nieuws, maar dit jaar hoopt ondergetekende 70 jaar te worden en dus vinden mijn vrouw en ik het de hoogste tijd geworden om ons leven anders te gaan inrichten.
Momenteel houden wij een opheffingsuitverkoop met hoge kortingen van alle scrapbook- en kaartenmaakspullen. Deze duurt t/m zondag 14 augustus.

Voor u heb ik goed nieuws te melden en dat is dat ik ook in de toekomst door blijf gaan met de uitgaven van Familie in Beeld online. In de toekomst, dat wel, want dit jaar zal er geen uitgave meer verschijnen i.v.m. de vele werkzaamheden die we hier in Heesch nog te doen hebben: het leegruimen en ontmantelen van het winkel/museum- en het uitgeverij-gebouw, het verbouwen en inrichten van ons nieuwe huis en het verhuizen zelf.

De webwinkel van Familie in Beeld blijft gewoon in de lucht, dus u kunt te allen tijde uw materialen bestellen. Daarom gelden de opheffingskortingen niet voor de spullen van Familie in Beeld.

Ook de reeds geplande workshops (4/9) en cropdagen (14/8 & 18/9) gaan door, zij het dan m.i.v. september op een andere locatie in Heesch. Als u aan zo’n dag deelneemt, krijgt u nog bericht hierover. Er komen zelfs nog cropdagen bij; tot eind dit jaar zijn dat: 16 oktober, 13 november en 10 december. Klik hier voor een overzicht van alle data en inschrijfmogelijkheden.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze gang van zaken en hopelijk ‘zien’ we elkaar weer in 2017 d.m.v. een volgende Familie in Beeld online-uitgave.

Met nostalgische groet,
 

Wim Kros, hoofdredacteur


zaterdag 16 april 2016

# 8: Inleiding

Beste Familie in Beeld abonnee,

In deze uitgave – die wat langer op zich heeft laten wachten, waarvoor excuus – vindt u 3 artikelen met daarin tenminste één stamboom lay-out. Hopelijk inspireren ze u tot het maken van mooi en interessant ‘gevulde’ voorouder tijdsbeeldpagina’s. In het vorige nummer hebben we ‘vrouwen lay-outs’ over de Jaren ’50 laten zien. Dit keer is de man aan de beurt met thema’s als openbaar- en privévervoer en nieuwe, technische apparaten en uitvindingen, aangevuld met een tweetal echt persoonlijke lay-outs.

Het vierde artikel gaat over ‘de laatste lay-out’, waarin abonnee Betsie van der Sloot een aantal leuke suggesties heeft voor pagina’s betreffende overleden voorouders.

Het derde artikel heeft weliswaar een totaal andere strekking, maar ook hierin staat een voorouder lay-out afgebeeld, waarop toepassingen van het behandelde thema 'Boerenleven in de 18e eeuw' te zien zijn.

Artikel 4 tenslotte gaat over dé familiegeschiedenismanifestatie van 2016 (Famillement te Utrecht), waarvan ik een bezoek eraan van harte kan aanbevelen. Wij van Familie in Beeld hopen daar een flink aantal abonnees te ontmoeten, o.a. om eens van gedachten te wisselen over de artikelen die wij in de online uitgaven plaatsen.

Crop- en workshopdagen
Het had even z’n tijd nodig, maar het begrip ‘croppen’ raakt zo langzamerhand toch ingeburgerd bij de groeiende ‘club’ van stamboomscrappers. Steeds meer abonnees komen regelmatig naar Heesch om daar (onder begeleiding van ondergetekende) gezamenlijk aan hun kwartierstaatalbum te werken. En dat is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam en inspirerend; immers, wat de één niet weet, kan de ander vertellen en ook over compositie en scraptechnieken raakt men niet uitgepraat.

Voorlopig zijn de volgende cropdagen gepland: 30 april, 22 mei, 18 juni, 17 juli, 14 augustus en 18 september.

De Familie in Beeld workshop ‘Basistechnieken’ wordt gegeven op 16 april, 25 juni en 24 september.

De FiB workshop ‘Creatieve technieken’ op 7 mei en 4 september.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.


Ik wens u veel succes en vooral plezier met het ‘stamboom scrappen’ en wellicht zien we elkaar in Utrecht.

Met nostalgische groet,Wim Kros, hoofdredacteur

P.S.: indien u deze nieuwsbrief niet meer zou willen ontvangen, gelieve uzelf af te melden via de link bovenaan- of onderaan de nieuwsbrief. Als u ons namelijk als SPAM markeert, eindigen we ook bij de andere abonnees in de SPAM-map. Dat zouden we erg jammer vinden. 

# 8: 'Mannen'-lay-outs over de jaren 50

‘Mannen’-lay-outs over de jaren 50


Door Wim Kros

In de vorige uitgave hebben we A3 lay-outs over de Jaren ’50 laten zien, die wat onderwerpen betreft bij de vrouw horen. In dit artikel gaan we de ‘mannen-kant’ op, waarbij Openbaar en Eigen Vervoer aan de orde komen, naast een pagina over nieuwe ‘huishoudelijke’ apparaten voor mannen. Hoofdrolspeler hierbij is W.C. Kros, mijn vader, die weliswaar ‘Willem’ heette, maar van jongs af aan ‘Bob’ werd genoemd en dat 94 jaar lang heeft volgehouden.

# 8: Famillement 2016 in Utrecht

Famillement 2016 in Utrecht

Voor de derde keer op rij wordt dit jaar op 2 juni de tweejaarlijkse Familiegeschiedenis manifestatie ‘Famillement’ gehouden.
Nu nog grootser dan beide vorige keren in respectievelijk Maastricht en Leiden, met nog steeds het goede nieuws, dat voor iedereen de toegang gratis is.
# 8: Het boerenleven in de 18e eeuw

Het Boerenleven in de 18e eeuw


Door Paul van den Helm

Het boerenleven is iets wat vrijwel iedereen op de één of andere manier tot de verbeelding spreekt. Velen van ons hebben wel een familielid of voorouder, dichtbij of ver weg, die actief is of was in de agrarische sector. In de 18e eeuw vormde de boerenbevolking misschien nog wel het grootste deel van de bevolking, maar niet meer zoals dat in de middeleeuwen het geval was. Toch leefde een groot deel van de Nederlanders op het platteland, buiten de stad. En net als bij het leven in de stad was ook daar een verschil in arm en rijk. Rijke boeren bezaten vaak veel grond en genoten veel aanzien. Het is een bevolkingsgroep waar relatief veel over bekend is, maar in dit artikel richten we ons op de minder rijke, arme en anonieme boeren op verschillende plekken in Nederland. En armen waren er genoeg. De 18e eeuw in Nederland staat in het teken van groeiende armoede en de periode 1780-1860 geeft, mede als gevolg van het bewind van Napoleon Bonaparte, de grootste neerwaartse spiraal van de Nederlandse welvaart ooit aan. 

# 8: De laatste lay-out........

De laatste lay-out……..


De lay-outs van elke voorouder in het kwartierstaatalbum zijn volgens een vaste volgorde ingedeeld. In principe heeft elke voorouder twee A3 vellen naast elkaar (een ‘spread’), waarbij het linker vel de ‘technische’ pagina is. Hierop staan alle belangrijke gegevens, o.a. in de vorm van de door u zelf in te vullen labels van Familie in Beeld: het persoons-, relatie-, generatie- en leeftijdslabel, het gematte naamlabel met naam en jaartallen, alsmede zo mogelijk een identiteitsdocument of kopie van de geboorte-akte. Als er dan nog ruimte over is, kan er een baby- of jeugdfoto bij, een foto/ansichtkaart van de kerk waar gedoopt werd, enz.