woensdag 22 november 2017

# 9 Gezinsblad voor het A3-albumEven als hernieuwde kennismaking een verhaaltje én een aantal voorbeelden van het A3 gezinsblad, dat voor het eerst gepresenteerd werd in de toen nog papieren uitgave 'Familie in Beeld' nr. 3 (jan./febr. 2014) en waar het zelfs gratis in meegehecht was - zie pagina 66 van dat nummer.
Het 10-kinderen gezinsblad (bestelnummer F073), met vader en moeder bovenaan, biedt naast de vakjes voor de 'technische' gegevens ook nog ruimte aan 10 c.q. 12  portretfoto's. Dat voldoet een heel eind voor gezinnen van met name na 1900. Zijn ze toch groter, dan bestaat het 18-kinderenblad (bestelnummer F195nog, maar dan zonder ruimte voor portretfoto's. Per vakje kunnen de volgende gegevens ingevuld worden: Achternaam / Voornaam / Geboren - te / Geslacht / Overleden - te / Beroep / Trouwen - te - met. Zet bij  gezinsfoto's op de eventuele overgebleven plek wel wie wie is.

Zoals bekend is het A3 kwartierstaatalbum zodanig ingedeeld, dat - in principe - elke persoon, die als voorouder in de betreffende kwartierstaat staat, tenminste 2 pagina's naast elkaar heeft waarop zijn of haar leven/tijdsbeeld wordt gevisualiseerd d.m.v. foto's (indien aanwezig), gekopieerde of uitgeprinte afbeeldingen, aktes, archiefstukken, tekstblokken e.d. Zo'n opengeslagen paar pagina's noemen we een spread. Op het linker vel (ook wel lay-out genoemd) staan - wat we noemen - de 'technische gegevens' van de betreffende persoon vermeld: zijn of haar kwartierstaatnummer (altijd in de linker bovenhoek), de naam voluit en de jaartallen van geboorte en overlijden, het generatie-, leeftijds-, en relatielabel met daarop wat voor soort voorouder hij of zij van jouw was - zie als voorbeeld de eerste lay-out in het VOC-artikel in deze uitgave. Echter, het belangrijkste als het om de technische gegevens gaat, is het zo compleet mogelijk ingevulde persoonslabel, met o.a. daarop - onderaan en in het kort - de namen, geboorte- en overlijdensdata van de kinderen uit het huwelijk. Werk bij het invullen van de persoonsgegevens per kolom van boven naar benden. Verdeel daarbij de personen zodanig, dat er - zoals hier - bij minder dan 9 persoenen, onderaan het vel zoveel mogelijk ruimte overblijft voor - bij voorkeur - gezinsfoto's. In dit geval betekent dat 2 kolommen van vier personen onder elkaar i.p.v. 1 kolom van vijf met daarnaast 1 kolom van 3 personen onder elkaar. Zet onder/naast de gezinsfoto's wie wie is
Op dit gezinsblad, dat gemaakt is door Renee Peper, staan slechts 3 kinderen, waardoor er veel ruimte voor andere (gezins)foto's is overgebleven.
Om deze 'los' te laten komen van de achtergrond zijn ze allemaal 'gemat' op donkerbruin cardstock(=effen)papier. Helaas staat er niet bij wie wie is, hoewel dat in een aantal gevallen wel duidelijk te herkennen is m.b.v. de portretfot's. Net zoals bij het blad hiernaast zijn de foto's 'vullend' (d.w.z. van rand tot rand) binnen het kader geplaatst.

Eén van die kinderen is van belang voor de verdere 'opbouw' van de kwartierstaat (zie bij rode stip) en die zien we dan ook verderop in het album terug met 2 eigen pagina's, met daarop het in hoogte verdubbelde kwartierstaatnummer in het geval dat het een jongen is en een verdubbeld nummer + 1 bij een meisje. De andere genoemde kinderen doen voor de kwartierstaat in feite verder niet 'ter zake', in tegenstelling tot de opbouw van een stamboom. En dat niet ter zake doen is een beetje jammer, zeker wanneer er wat meer bekend is over de broer(s) en/of zus(sen) en er wellicht zelfs foto's van hen zijn. Om die reden is het A3 gezinsblad ontworpen. Hierop heeft elk kind wat meer ruimte waarop zijn of haar belangrijkste genealogische gegevens ingevuld kunnen worden. Bovendien is er plaats voor een (pas)foto van hem of haar. Bovenaan het blad staan de vader en de moeder (eveneens met vakjes voor een foto), daaronder is plaats voor maximaal 10 kinderen.


Hierboven en hieronder een vijf-tal gezinsbladen uit het uitgebreid gedocumenteerde kwartierstaat-album van Hilleke Bakker. Hier zijn de portretfoto's niet 'vullend' binnen het kader geplaatst, maar op een 'mat' van (donker)bruin cardstockpapier geplakt, zodat het idee van een lijstje ontstaat. Het voordeel hiervan is dat het er mooi(er) uitziet, het nadeel dat de portretjes kleiner en dus wat minder goed te zien zijn. De afgeronde hoeken van het 'mat-papier' zijn gemaakt met een zgn. hoekpons.

Net zoals op het blad hiernaast is in het geval van 7 personen dit de beste oplossing als het gaat om de meeste bruikbare, lege ruimte te creëren voor andere (gezins)foto's.
Voor personen, waarvan Hilleke geen portretfoto had, heeft zij per vel verschillende oplossingen bedacht om de vakjes toch op een fatsoenlijke manier te vullen, zelfs met hier en daar de voornaam van de betreffende persoon erin.

Let op de 'labeltjes' waarop het kwartierstaatnummer van de vader en de moeder met zgn. afwrijfcijfers is aangebracht. De randen van de labeltjes zijn bruin 'gedistressd'. Heel duidelijk hier te zien is (o.a. door de bakstenen achter de hoofden), dat van vijf kinderen het hoofd uit een vergroting van de familiefoto rechtsonder gehaald is.

Heel bijzonder: op dit 10-kinderenvel staan geen 10, maar 12 kinderen, compleet met portretfoto. Hilleke heeft - hoe slim! - dit blad samengesteld uit twee identieke vellen. Als je goed kijkt, zie je tussen kind 5 - 6 en kind 11 - 12 duidelijk de snij/plaklijn tussen de vellen lopen. De vakjes van de kinderen waar geen foto van is, zijn simpelweg beplakt met dezelfde, effen 'mat-papiertjes', die de portretfoto's een visueel 'lijstje' geven, omdat ze groter dan de foto zijn en er onder geplakt zitten.

In de meeste gevallen is dat voldoende voor gezinnen van na de Tweede Wereldoorlog en ook voor veel van hen, die gedurende de eerste helft van de vorige eeuw ontstaan zijn. Is het gezin toch groter en voor de gezinnen van vóór 1900 (waar vrijwel geen foto's van zijn) is er
nog een tweede gezinsblad ontworpen met (dezelfde) invulvakken voor 18 kinderen, maar dan zonder foto's - zie aan het eind van dit artikel.

Het is de bedoeling, dat dit soort bladen per kolom van boven naar beneden met kinderen gevuld worden. Dat is met name belangrijk bij de 10-kinderenbladen, omdat dan op de rechter helft de meeste ruimte over blijft voor - bij voorkeur - gezinsfoto's, mits niet alle vakken gevuld zijn met broers en zussen. Zijn er twee of vier kinderen, zet die dan twee aan twee onder elkaar bovenaan de pagina, zodat daaronder weer een mooie ruimte ontstaat voor één of meerdere (uitvergrote) gezinsfoto's. Zet in het lage, horizontale vak helemaal bovenaan het de naam van het gezin en eventueel de kwartierstaatnummers van de ouders.


Het 18-kinderenvel zonder ruimte voor fotootjes, waar we het in het begin van dit artikel al over hadden. Het bestelnummer ervan is F195 - zie onder 'Producten' en vervolgens onder 'Knipvellen' in de webwinkel van Familie in beeld. De in te vullen tekstblokjes zijn identiek aan die van het 10-kinderenblad.
Van slechts 1 van de 14 kinderen was een foto beschikbaar en omdat er op dit vel plaats voor was, is deze foto naast het betreffende vakje met gegevens geplakt. Bij de vader en de moeder zijn wel vakjes geplaatst, maar omdat Hilleke van hen geen foto's had, heeft ze de ruimten gevuld met een stempel van het betreffende sterrenbeeld. Een leuk idee!
En tot slot: van sommige kinderen zijn niet alle gegevens bekend, dus lege stippellijntjes.

Het gezinsblad wordt geplaatst precies tussen de lay-outs van de vader en de lay-outs van de moeder. Schuif het in de rechter showtas, dus met de rug tegen de rug van de 'technische pagina' van de moeder. In de linker showtas kan dan bijvoorbeeld nog het gezinskaartenvel (F 145) geschoven worden, waarop o.a. de adressen komen te staan waar het gezin gewoond heef, al dan niet met foto's van de behuizing. Hierop komen we in de volgende uitgave terug.
Op de lay-out voorbeelden hieronder zie je een aantal mogelijkheden met deze A3 gezinsvellen.
Het 10 kinderen gezinsblad (bestelnummer F073) kost € 1,95, evenals het 18 kinderenblad (bestelnummer F195). Je vindt ze in de webwinkel onder het hoofdstuk 'Knipvellen'.