woensdag 22 november 2017

# 9 Algemene informatie

Betreffende workshop- en cropdagen, ter zake doende boekbesprekingen en tentoonstellingen.

Wellicht is het goed aangaande de workshop- en cropdagen e.e.a. weer eens op een rijtje te zetten. 

Allereerst wat betreft de nieuwe locatie waar deze dagen gehouden worden (let op: er is daar géén winkel van Familie in Beeld).
De workshop-/croplocatie bevindt zich op de Bosschebaan 68 te Heesch. Als je vanaf de snelweg A59) bij McDonald's (afslag 52) naar Heesch rijdt, ga je op de eerstvolgende rotonde bij de Karwei rechts af en dan zit je al op de Bosschebaan. Na de eerste wegversmalling ga je rechts af bij de straat 'Voorste Groes' en dan is het eigenlijk al meteen op de hoek aan je linkerhand, boven de Women Works winkel. Je kunt het beste parkeren voor of tegenover de Kringloopwinkel, die ernaast zit. Loop via het rode grindpad langs de Women Works winkel naar de achterkant van het gebouw en neem daar de trap naar boven achter de eerste rode deur. Mocht je het niet kunnen vinden, dan ter plekke even bellen naar 06 54 24 04 96.

Workshops en Cropdagen
De data van de workshop- en cropdagen staan vermeld op de site van Familie in Beeld en onderaan dit artikel. De duur is telkens van 10.00 tot 16.00/16.30 uur. Probeer er bij de workshops wat eerder te zijn, dan kunnen we echt om 10.00 uur beginnen, want we hebben de tijd hard nodig. De prijs van een workshop inclusief al het benodigde materiaal, lunch e.d. bedraagt € 31,50 p.p. en van een cropdag € 8,50 p.p. incl. lunch e.d.

Afgezien van het verschil van het onderwerp van de workshop is er een groot onderscheid tussen een workshop en een cropdag.
Bij een workshop hoef je alleen maar jouw eigen gereedschap en een lijmroller mee te 
nemen (mocht je dat nog niet hebben, dan is dat ook ter plekke te koop). Voor al het andere materiaal (cardstock- en dessinpapier, knipvellen, foto's, plaatjes, tekstblokken e.d.) krijg je van Familie in Beeld, zodat we tijdens de les allemaal met hetzelfde bezig zijn en hetzelfde maken in min of meer dezelfde tijd, zodat we niet op elkaar hoeven te wachten. 

Om een indruk te krijgen van een cropdag.
Boven en links: Er zijn 2x vier plaatsen beschikbaar voor de croppers.
Rechts: Tijdens de lunch mag je zelf je boterham smeren met zoet of gezond. Heb je liever een krentenbol, dan kan dat ook.
Onder: met de aanwezige snij-/embosmachine (en bijbehorende mallen) kan je zelf  van cardstockpapier uitgestanste figuren (o.a. sierlijstjes voor portretten) maken om in het album te plakken.

Bij een cropdag is dat anders. Dan is iedereen niet alleen met zijn of haar eigen gereedschap bezig, maar ook met de eigen, meegebrachte foto's, archiefmateriaal, A3 papier, knipvellen, lijm, inkt, stempels, plakletters e.d. En dat indien gewenst 'onder begeleiding' van Wim Kros voor de nodige tips, ideeën en eventuele hulp of uitleg als het om (scrapbook)technische dingen gaat. 
Let wel, het gaat hierbij om het maken van mooie lay-outs en níet om het stamboomonderzoek zelf. Tijdens het 'croppen' kan je op elk gewenst moment A3 cardstock- of dessinpapier, knipvellen of welk ander Familie in Beeld materiaal dan ook aanschaffen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om foto's of andere afbeeldingen (bijvoorbeeld archiefstukken) te laten vergroten of verkleinen, of ze van een achtergrondtintje te laten voorzien. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de snij-/embosmachine met bijbehorende mallen, zodat je sierlijstjes rondom foto's of iets dergelijks kunt uitstansen en/of embossen. En naast dit alles kun je je ook nog laten inspireren door te overleggen met en te luisteren naar de anderen én te kijken naar de reeds gemaakte lay-outs van andere crop(st)ers (het zijn er maximaal acht), want bijna iedereen neemt zijn of haar kwartierstaat- of familiegeschiedenis-album mee. Kortom, cropdagen zijn gezellige, leerzame en inspirende 'plakdagen', tijdens welke je, indien van toepassing ongestoord door overige familieleden, rustig kunt doorwerken aan je A3 album, zodat je elke keer weer een paar lay-outs verder komt.


Een overzicht van data in de komende 7 maanden:
Cropdagen

zaterdag 9 december2017
zondag 14 januari 2018
zaterdag 3 februari
zondag 4 maart
zaterdag 31 maart
zondag 22 april
zaterdag 12 mei


Workshops
zaterdag 13 januari 2018 - basistechnieken
zaterdag 3 maart - creatieve technieken
zondag 1 april - basistechnieken
zondag 14 mei - creatieve technieken


De workshop- en cropdagen worden gehouden op bovengenoemd adres.
Je kunt je opgeven, zien of er nog plaats is of betalen via de website van Familie in Beeld.
Je bent van harte welkom.


Boekbesprekingen

Geschiedenis van de VOC Opkomst, bloei en ondergang

Een compleet herzien standaardwerk over de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit omvangrijke handelsimperium, dat in twee eeuwen tijd een miljoen mensen (waarvan de helft buitenlanders) in dienst had, bracht Nederland in de 17e en 18e eeuw een ongekende economische en culturele voorspoed. Beschreven worden de vele facetten van deze unieke onderneming. Waarom kreeg dit bedrijf zoveel politieke macht? Hoe en waar werden de schepen gebouwd? Hoe organiseerde men de bijna 5000 handelsreizen naar de 
Oost en in welke producten werd gehandeld? Hoe waren de arbeidsomstandigheden aan boord en wat hield de militaire ondersteuning in? Waarom kozen tienduizenden Europeanen, waarvan een groot deel Nederlanders, vrijwillig voor een reizend leven vol ontberingen en grote risico's? Hoe groot was het werkterrein en welke winsten werden er gemaakt? Hoe werden concurrenten verdreven en hoe werd de levering van specerijen afgedwongen of werd er oorlog gevoerd? Deze rijkelijk in kleur geïllustreerde editie is een 'must' voor die familiegeschiedenisliefhebber, welke één of meerdere voorouders heeft gehad, die - op welke manier dan ook - met de VOC te maken hebben gehad, hetzij in Nederland, het zij in Nederlands Indië of waar dan ook ter wereld.
Het boek is bij uitstek geschikt voor een gedetailleerde tijdsbeeldvorming ter aanvulling van het familiegeschiedenis-/kwartierstaat-album, zowel wat betreft de teksten als de afbeeldingen, die eventueel vergroot of verkleind en in kleur gekopieerd, de lay-outs van voorouders prachtig sfeervol en compleet kunnen maken. - zie bijvoorbeeld de lay-outs van het VOC artikel in deze online-uitgave van Familie in beeld.

Het boek heeft een hard kaft, is genaaid gebonden, heeft 208 pagina's en meet 22,5 x 28,5 x 2 cm.
De auteur is Femme S. Gaastra en het wordt uitgegeven door Walburgpers te Zutphen.
ISBN nummer 978 90 573 0837 6 - Prijs € 34,50.


Zie ook hieronder bij 'Tentoonstellingen'.


Canon van Nederland Het dagelijks leven door de eeuwen heen

Dit geweldig leerzame boek beschrijft op een korte, bondige, 'eenvoudige' en vooral 'menselijke' manier hoe de 'gewone man' vanaf de prehistorie tot aan onze tijd de geschiedenis in Nederland beleefd en er aan deelgenomen heeft. Het zijn telkens gefingeerde personen/gezinnen van waaruit het verhaal verteld wordt en dat maakt de geschiedenis zo 'menselijk'. Hun belevenissen zijn heel herkenbaar en geven een goed beeld van hoe er geleefd, gewerkt en gewoond werd, waar men - bijvoorbeeld - bang voor of verheugd over was, hoe daar mee omgegaan werd en wat de gevolgen daarvan waren. Het boek is in verdeeld 10 hoofdstukken/ tijdsdelen:
Van rondtrekkend naar een vaste woonplek. Vanaf het jaar -250.000 tot het jaar 0
Germanen en Romeinen. 0 - 500
Onderdeel van een Christelijk Rijk. 500 - 1000
De opkomst van de steden. 1000 - 1500
De Nederlanden maken zich los. 1500 - 1600
Van provincie tot wereldmacht (VOC). 1600 - 1700
Het einde van de Republiek. 1700 - 1800
Industrialisering van het nieuwe Koninkrijk. 1800 - 1900
Oorlogen en crises. 1900 - 1945
De wereld binnen handbereik. Na 1945

Elk hoofdstuk bestaat uit circa 10 pagina's en het is werkelijk heel bijzonder en knap hoe in een relatief klein aantal zinnen de hoogte- en dieptepunten van een gezin én de tijd waarin de betrokkenen leefden, beschreven worden.
Eigenlijk zou iedereen, die met zijn of haar stamboom-/kwartierstaat-/familiegeschiedenis-album bezig is dit boek moeten hebben, zodat de 'droge' genealogische gegevens - indien gewenst natuurlijk - aangevuld kunnen worden met geïllustreerde en/of beschreven tijdsbeelden van de betreffende generaties.

De prijs van 'Canon van Nederland' is € 19,95. Het is een genaaid gebonden boek met hard kaft van 128 rijk geïllustreerde pagina's. De afmetingen zijn 23 x 28 x 1,5 cm en het is geschreven/samengesteld onder redactie van Andrea Kieskamp en Hubert Slings; de uitgever is Walburgpers te Zutphen. 

ISBN nummer: 978 94 624 9181 6.
De uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
Zie ook hieronder bij 'Tentoonstellingen'.


Tentoonstellingen
Arnhem
Voortbordurend op het onderwerp 'Canon van Nederland' wordt het nog mooier dan het boek al is. Je kunt het leven van je voorouders namelijk niet alleen tweedimensionaal beleven door het lezen van het boek, maar ook driedimensionaal 'opsnuiven' en wel in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Daar is dit jaar namelijk een prachtige, ruimtelijke tentoonstelling ingericht in het verlengde van het hierboven besproken boek. Hier zie je de Nederlandse geschiedenis om je heen; je staat er middenin en ontmoet de landgenoten van destijds. Het is het imposante resultaat van vierenhalf jaar voorbereiding. De vele geëtaleerde, historische voorwerpen zijn de 'ooggetuigen' van de geschiedenis; zij hebben de betreffende tijd echt meegemaakt. Spectaculaire 'filmsets' en prachtige decors, waar je langs en doorheen loopt, doen de rest en halen zo het 'Verleden uit de Verborgenheid'. De Canon van Nederland in het Openluchtmuseum is een blijvende tentoonstelling, die prachtig te combineren is met al het andere moois daar. Een bezoek wordt warm aanbevolen.
De openingsdagen van het museum zijn/worden veranderd. Vanaf in ieder geval 1 januari 2018 is het museum het gehele jaar door geopend, behalve op zon- en feestdagen. De toegangsprijs voor een volwassene bedraagt € 19,50 - via internet besteld € 17,50. Zie voor verdere informatie de website.

Den Haag
Tot en met 7 januari 2018 is in het Nationaal Archief (naast het centraal Station) te Den Haag de boeiende tentoonstelling 'De wereld van de VOC' te zien. De bezoeker wordt op ontdekkingsreis meegenomen langs unieke kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar (17e en 18e eeuw) Nederlandse geschiedenis. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt de VOC-tijd tot leven gebracht. De moeite van het bezoeken zeker waard. De toegangsprijs voor volwassenen is
€ 5,00. Zie voor openingstijden (op maandag gesloten) en verdere info de website. 

Amsterdam
In Amsterdam ligt bij het Scheepvaartmuseum een exacte kopie van het beroemde VOC schip de 'Amsterdam', dat in 1749 al op zijn eerste reis in een vliegende storm op de Noordzee verging. Als het weer het toelaat, kan je het schip op en in, zodat je ziet en voelt hoe het er vroeger op zo'n zeilschip aan toe ging. Zie voor meer informatie de website.