vrijdag 20 maart 2015

#5: Nieuw A4 knipvel en A3 postervel

Om de 'technische' pagina, die elke geplaatste voorouder in het kwartierstaatalbum heeft, nu echt compleet te maken, brengen we in deze vijfde online-uitgave het A4 knipvel met 'leeftijd-labels' uit. En een tweede, iets andere versie van het A3 gezinsblad-vel dat bijgesloten zat in de derde tijdschrift-uitgave van Familie in Beeld (dec. 2013). Overigens blijven deze beide gezinsblad-vellen naast elkaar bestaan.

Links: A4 knipvel met 44 leeftijdlabels (F194), geschikt voor o.a. Pickup plakletters, type Largo, 8 mm hoog (F045).
Leeftijd-label
Bij het ontwerpen/opzetten van het A3 kwartierstaatalbum dachten we in de eerste instantie dat het niet beslist nodig was, zo'n apart label waar de leeftijd van de betreffende voorouder op geschreven (of geplakt) kon worden. Je kon dat immers heel snel uitrekenen aan de hand van de vrij groot aangegeven en daardoor in het oog springende jaartallen van geboorte en overlijden. Jazeker, maar in de praktijk gaat dat uitrekenen lang niet zo snel en is het veel prettiger als je het direct kunt zien. Bovendien kan je er een jaar naast zitten, want aan het laatste jaartal is niet te zien of de persoon voor of na zijn of haar geboortedag in dat jaar overleden is.
Dus toch maar een speciaal label, dat wat grootte, vorm en lay-out betreft overeenkomt met het zgn. generatie label. U kunt het invullen met gewone, handgeschreven of gekalligrafeerde cijfers, met Pickup-plakletters zoals dat hier gebeurd is (lettertype 'Largo', letterhoogte 8 mm) of met 'gewone' plak- of afwrijfletters.
Snijd het label zorgvuldig uit met een scherp afbreekmes en plak het met de Pritt fotolijmroller op, bij voorkeur in de buurt van het evengrote generatie label of helemaal rechts van de jaartallen.


Eigenlijk doet het er niet zoveel toe waar het leeftijd-label geplakt wordt,
als het voor de snelle herkenbaarheid maar altijd ergens in de buurt is
van de naam c.q. de jaartallen van geboorte en overlijden.
Plak echter het generatie-label steeds zo dicht mogelijk bij het
kwartierstaat-nummer. Om het wat minder druk (of rommelig) te laten lijken,
is het verstandig één of een aantal labels en/of dessinpapier-vlakken gedeeltelijk
over elkaar heen te laten vallen. 
 

Ook al zijn niet alle gegevens bekend (hier ontbreekt de datum van het overlijden),
plak dan toch het betreffende label op als u de lay-out maakt.
Op die manier kan er wat de compositie betreft niets mis gaan en ontstaat
er vanaf het begin een mooi, harmonisch geheel.

A3 gezins-blad
Dit blad heeft dezelfde functie als het gezinsblad uit Familie in Beeld nr. 3, maar is wel duidelijk anders. Er is namelijk geen plaats gereserveerd voor (pas)foto's van de betrokken personen. Dat is ook niet nodig, want dit blad is bedoeld voor gezinnen in de tijd dat er nog geen fotografie bestond. Toen hadden gezinnen vaak meer dan 10 kinderen en daarom hebben we de vrijgekomen ruimte op het gezinsblad opgevuld met extra 'vakjes' voor meer kinderen: 18 i.p.v. 10 op het vel met foto's. Een zinvolle aanvulling dus op A3 postervellen-assortiment.


Het eerste A3 gezinsblad (bestelnr. F073) uit Familie in Beeld tijdschrift nr. 3. Onder de vader en moeder is er ruimte voor 10 kinderen + hun (pas)foto. Links het lege vel, rechts het ingevulde vel + persoonsfoto's en om de ruimte op te vullen nog wat familiefoto's daaronder. 

Op het nieuwe, tweede gezinsblad (F195) is geen ruimte meer voor foto's, maar wel voor 18 kinderen, speciaal voor de gezinnen uit vroeger tijd, toen er veel kinderen geboren werden. Links het lege vel, rechts het ingevulde vul met de 14 kinderen van het gezin Van Dijk - van Hulst.

De plaats van het gezinsblad in het kwartierstaat-album bevindt zich steeds tussen de lay-outs van de vader en de moeder. Het is de enige pagina waarop de eventuele broers en zusters van uw betreffende 'kwartierstaat-voorouder' op vermeld staan. Verder komen die in principe niet in het kwartierstaat-album voor. Volledigheidshalve is er ook ruimte voor zijn of haar beroep en de naam van de partner (met huwelijksdatum en -plaats), echter niet voor hun kinderen.