vrijdag 1 augustus 2014

#1: Nederlandse Genealogische Vereniging

Beter bekend onder de naam NGV – kort, maar krachtig en met een lange staat van dienst. Bijna 70 jaar geleden, in 1946, opgericht en nog steeds springlevend. Dat komt met name omdat het een – bijna letterlijk – heel persoonlijke/menselijke vereniging is, met veel ervaring, kennis en kunde in huis.

Vrijwilligers
De NGV is een landelijke vereniging van vrijwilligers die elkaar helpen met stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. Bij de oprichting in 1946 schreef men: “De vereniging wil zo min mogelijk besloten zijn en de kans op vruchtbaar resultaat van zelfstudie voor tallozen, die tot nu toe op eigen gelegenheid experimenteerden, vergrooten”.
Er is veel veranderd in de beoefening van de genealogie, maar één ding is hetzelfde gebleven: de genealoog wil weten wie hij is en van wie hij afstamt. Bovendien: waren het in de voorbije jaren voornamelijk mannen die zich met genealogie bezig hielden, tegenwoordig zijn ook heel veel vrouwen ermee bezig. Daarnaast is de aandacht aan het verschuiven is naar het bredere perspectief van familiegeschiedenis.
De behoefte tot het maken van een fraai en waardevol familie-album is explosief gestegen, mede door invloed van de Amerikaanse hobby scrapbooking.
Bovendien is er een groeiende belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en dit alles bij elkaar doet de hobby Familiegeschiedenis Nieuwe stijl momenteel flink groeien. Bij de zoektocht in het verleden kan de NGV goed helpen.

In tegenstelling tot 68 jaar geleden, toen de zelfstudie over genealogie vooral bestond uit onderzoek doen in bibliotheek- en verenigingsboeken en in allerlei archieven waar je daadwerkelijk heen moest, is genealogie tegenwoordig voor en heel groot deel een individuele zelfstudie thuis op internet. Maar vroeg of laat lopen de meesten ook daar vast bij het onderzoek en hoe prettig is het dan dat er een vereniging van vrijwilligers is die je verder kan helpen. En dàt nu staat hoog in het vaandel bij de NGV. Elk lid kan profiteren van de kennis en ervaring van andere leden, óók als het gaat om het digitaal zoeken, uitwerken en verwerken van gegevens, waarbij – nogmaals – het van mens tot mens contact juist zo belangrijk én prettig is.

Regionale afdelingenEen aantal van de 28 verschillende, regionale kwartaaltijdschriften (op A5-formaat), die elk vol staan met genealogisch nieuws uit de betreffende regio.

Om elkaar zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de NGV 28 regionale afdelingen verspreid over heel Nederland. Hier komen leden regelmatig bij elkaar voor lezingen en excursies over allerlei aan genealogie gerelateerde onderwerpen.
Ook de tijd waarin onze voorouders leefden, wordt uitgebreid belicht in de lezingen om een goed gedocumenteerd familieverhaal te kunnen schrijven. De afdelingen hebben allemaal een eigen bestuur, waarin iedereen, die interesse en ambitie heeft, zijn of haar steentje kan bijdragen. Nieuwe leden worden door het bestuur van de afdeling benaderd met de vraag of en waarmee men eventueel geholpen wil worden.
Naast de regionale afdelingen heeft de NGV nog de algemene afdeling Heraldiek. Deze is er niet alleen voor belangstellenden die al een familiewapen hebben, maar ook voor degenen die een nieuw familiewapen willen ontwerpen en het vervolgens officieel willen laten registreren.
De NGV kent tevens verschillende interessegroepen, waarbij men elkaar ondersteunt. Voorbeelden daarvan zijn de groepen Familieorganisaties, Joodse genealogie, Vlaamse genealogie, gebruikers van het eigen NGV, stamboomprogramma ‘Gens Date Pro’, gebruikers van het programma ‘Aldfaer’ en gebruikers van het programma Pro Gen.

Diverse tijdschriften
Elke afdeling heeft een eigen kwartaaltijdschrift met genealogisch nieuws uit de betreffende regio. Daarin staat veel informatie en er staan onderzoeksresultaten van leden, veelal gepubliceerd door henzelf.


Twee voorbeelden van de cover van het (vernieuwde) landelijk uitgegeven NGV ledenblad 'Gens Nostra'.
Het landelijk uitgegeven blad voor alle NGV leden heet ‘Gens Nostra’. Per jaar verschijnen hiervan 8 normale en 2 dubbeldikke nummers. In principe verschijnt Gens Nostra maandelijks, met 2x per jaar het dikke nummer voor 2 maanden. Per jaar betekent dat circa 600 pagina’s met een keur aan artikelen die het volledige gebied van de familiekunde en genealogie bestrijken. Iedereen kan, mits de richtlijnen daarvoor worden aangehouden, publiceren in Gens Nostra.


Van de jaarlijkse 10 Gens Nostra uitgaven verschijnen er 2 als themanummer.
Eén à twee keer per jaar verschijnt Gens Nostra als themanummer (zie hierboven). Voorbeelden daarvan zijn Karel de Grote, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Molens en genealogie, Binnenschippers, Joodse Genealogie, Bijzondere goederen, Vader onbekend, etc. Van een groot aantal steden in Nederland is ook een themanummer gemaakt.
Al deze uitgaven zijn nog in te zien bij de regionale afdelingen en in het Verenigingscentrum te Weesp. Sinds dit jaar is er een nieuwe lay-out van het tijdschrift.

Website
De website van het NGV is geheel door vrijwilligers opgezet en wordt door vrijwilligers onderhouden. De website kent 3 soorten bezoekers: belangstellenden, geregistreerde gasten en de NGV leden. De laatsten hebben toegang tot alle informatie, de eerste twee slechts tot beperkte info. Geïnteresseerden kunnen zich gedurende een aantal maanden gratis als gast laten inschrijven. Probeer het eens, het kost u niets.
Naast informatie biedt de website veel mogelijkheden tot het leggen van contacten met andere leden, het stellen van vragen en het uitwisselen van gegevens en/of informatie.
Er is een rubriek ‘Stambomen’ met daarin meer dan 2 miljoen personen.
Leden ontvangen regelmatig de NGV web nieuwsbrief.

Verenigingscentrum
Naast de regionale afdelingen heeft de NGV tevens een landelijk informatiecentrum en ledenontmoetingspunt, dat in Weesp, vlakbij Amsterdam, gevestigd is. Het wordt – u raadt het al – helemaal gerund door vrijwilligers. Voor NGV leden is de toegang gratis, anders is de toegangsprijs € 5,-. Met de bon uit Familie in Beeld nr. 5 (pag.65) hebben lezers van Familie in Beeld ook gratis toegang tot het centrum. In de vorige FiB heeft u al uitgebreid kunnen lezen wat het Verenigingscentrum in Weesp te bieden heeft aan genealogen. Iedere week komt er nieuwe informatie bij! Er zijn heel veel unieke publicaties en privé uitgaven in te zien.
Er worden regelmatig themadagen gehouden. Zo is er iedere eerste zaterdag van februari een Duitslanddag, waar een groot aantal Duitse genealogische verenigingen komt om NGV leden te helpen met onderzoek in Duitsland.
Altijd heerst er in het Verenigingscentrum een gemoedelijke sfeer, geheel eigen aan een vrijwilligersorganisatie. Het zijn ook hier weer de persoonlijke contacten die de hobby niet alleen interessant, maar ook gezellig maken. De steeds wisselende maar altijd hulpvaardige medewerkers zijn duidelijk te herkennen aan hun badge. Er is een eenvoudige kantine waar voor een kleine prijs koffie, thee, appelsap e.d. gekocht kan worden. Andere kleine consumpties kunnen gekocht worden en u kunt de zelf meegenomen lunch daar op uw gemak gebruiken.

Digitalisering
Grote delen van de vaste collectie van het Verenigingscentrum zullen worden gedigitaliseerd en via internet toegankelijk gemaakt voor leden. Gasten kunnen de gegevens beperkt inzien.
Momenteel worden er 150.000 rouwkaarten gescand en gedigitaliseerd, waarvan er al 45.000 geïndexeerd en beschikbaar zijn. De overige kaarten volgen de tweede helft van dit jaar. Dit indexeren gebeurt door een groot aantal vrijwilligers thuis.
Op de NGV website is een portaal voor ‘Zoeken in bronnen’ in opbouw. U kunt er een kijkje nemen over wat er al op staat; dat is nu nog gratis, maar over een tijdje moeten hiervoor punten worden ingeleverd. NGV leden krijgen per contributiejaar een groot aantal punten hiervoor. Zijn er meer punten nodig, dan kunnen deze gekocht worden. Niet leden moeten voor de punten betalen.
Medewerkers aan het indexeren verdienen daarmee punten. Ook gasten of bijvoorbeeld lezers van Familie in Beeld kunnen aan het indexeren, meewerken en zo credit-punten ‘verdienen’. Wilt u meer weten over dit indexeren of wilt u eraan meewerken, meld u dan aan op vcescanbeheer@gmail.com

Samenwerking andere organisatie
De NGV heeft internationaal, landelijk en regionaal contacten met veel andere organisaties. Zo zit bijvoorbeeld de voorzitter van de NGV in de raad van bestuur van het CBG. Veel regionale afdelingen nemen deel aan overlegorganen met archieven, heemkundekringen, bibliotheken en de Hobby Computerclub afdeling genealogie (HCC). Door de vriendschappelijke contacten zijn de lijnen naar elkaar kort en kan er makkelijk informatie worden uitgewisseld.

NGV lid worden
Het lidmaatschap van het NGV bedraagt € 39,- per jaar. Daar krijgt u zo’n beetje alles voor van wat hierboven beschreven staat. In het kort is dat het volgende:

  • 10x per jaar het verenigingstijdschrift Gens Nostra.
  • vrij toegang tot de regionale afdelingsbijeenkomsten en persoonlijke hulp van medeleden.
  • 4x per jaar het kwartaalblad van de plaatselijke afdeling. U mag overigens door heel Nederland gratis alle plaatselijke bijeenkomsten bezoeken, maar krijgt slechts 1 kwartaalblad toegestuurd, namelijk van die afdeling waarbij u zich als lid heeft aangemeld.
  • kortingen op lezingen (indien er voor betaald moet worden), cursussen, excursies e.d.
  • gratis toegang tot het Verenigingsgebouw te Weesp en tot alle faciliteiten op de website.
  • gratis punten waarmee u via de NGV website bepaalde gegevens kunt ‘kopen’. Dit systeem is overigens nog niet in werking, maar volgt later.
  • Kijk voor meer info op: www.ngv.nl