zaterdag 16 april 2016

# 8: Inleiding

Beste Familie in Beeld abonnee,

In deze uitgave – die wat langer op zich heeft laten wachten, waarvoor excuus – vindt u 3 artikelen met daarin tenminste één stamboom lay-out. Hopelijk inspireren ze u tot het maken van mooi en interessant ‘gevulde’ voorouder tijdsbeeldpagina’s. In het vorige nummer hebben we ‘vrouwen lay-outs’ over de Jaren ’50 laten zien. Dit keer is de man aan de beurt met thema’s als openbaar- en privévervoer en nieuwe, technische apparaten en uitvindingen, aangevuld met een tweetal echt persoonlijke lay-outs.

Het vierde artikel gaat over ‘de laatste lay-out’, waarin abonnee Betsie van der Sloot een aantal leuke suggesties heeft voor pagina’s betreffende overleden voorouders.

Het derde artikel heeft weliswaar een totaal andere strekking, maar ook hierin staat een voorouder lay-out afgebeeld, waarop toepassingen van het behandelde thema 'Boerenleven in de 18e eeuw' te zien zijn.

Artikel 4 tenslotte gaat over dé familiegeschiedenismanifestatie van 2016 (Famillement te Utrecht), waarvan ik een bezoek eraan van harte kan aanbevelen. Wij van Familie in Beeld hopen daar een flink aantal abonnees te ontmoeten, o.a. om eens van gedachten te wisselen over de artikelen die wij in de online uitgaven plaatsen.

Crop- en workshopdagen
Het had even z’n tijd nodig, maar het begrip ‘croppen’ raakt zo langzamerhand toch ingeburgerd bij de groeiende ‘club’ van stamboomscrappers. Steeds meer abonnees komen regelmatig naar Heesch om daar (onder begeleiding van ondergetekende) gezamenlijk aan hun kwartierstaatalbum te werken. En dat is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam en inspirerend; immers, wat de één niet weet, kan de ander vertellen en ook over compositie en scraptechnieken raakt men niet uitgepraat.

Voorlopig zijn de volgende cropdagen gepland: 30 april, 22 mei, 18 juni, 17 juli, 14 augustus en 18 september.

De Familie in Beeld workshop ‘Basistechnieken’ wordt gegeven op 16 april, 25 juni en 24 september.

De FiB workshop ‘Creatieve technieken’ op 7 mei en 4 september.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.


Ik wens u veel succes en vooral plezier met het ‘stamboom scrappen’ en wellicht zien we elkaar in Utrecht.

Met nostalgische groet,Wim Kros, hoofdredacteur

P.S.: indien u deze nieuwsbrief niet meer zou willen ontvangen, gelieve uzelf af te melden via de link bovenaan- of onderaan de nieuwsbrief. Als u ons namelijk als SPAM markeert, eindigen we ook bij de andere abonnees in de SPAM-map. Dat zouden we erg jammer vinden.