zondag 15 mei 2022

#18

 Familie in Beeld nr. 11 (mei 2022) is nu te bestellen


Wanneer je abonnee bent, ontvang je de mei-uitgave nr. 11 rond 23 mei automatisch in je brievenbus en kan je deze nieuwsbrief als niet verzonden beschouwen, tenzij je hier in vogelvlucht al met de inhoud van het nummer kennis wilt maken.

Familie in Beeld kost € 8,95, maar is niet in de winkel te koop.

Niet-abonnees, die hem wel willen ontvangen, kunnen hem uitsluitend los bestellen via onze webwinkel via deze link (zie ook onderaan deze pagina).

De prijs is dan € 8,95 + € 4, 60 portokosten = € 13,55.

Familie in Beeld verschijnt 2x per jaar. Nadat je nummer 11 nu los besteld hebt, kan je via deze link voor € 21,95 (dat is € 5,15 goedkoper dan 2 nummers los bestellen) het voordeliger jaarabonnement afsluiten (zie ook onderaan deze pagina). Je ontvangt dan als eerste exemplaar nr. 12 in oktober en in april/mei 2023 nr. 13 vanzelf in huis.



Inhoud Familie in Beeld nr. 11


Voorwoord
Met daarin o.a. de aankondiging van de vanwege Corona (over een periode van 4 jaar) uitgestelde familiegeschiedenis- en stamboomonderzoek-manifestatie ‘Famillement’, welke dit jaar in Amsterdam gehouden wordt. Het bezoek ervan is gratis en kunnen we van harte aanbevelen.



Diny Smeenk vertelt….
over het hoe en waarom zij haar voorouder lay-outs samenstelt. Opvallend daarbij is het gebruik van ‘embellishments’, de min of meer ‘plat-ruimtelijke’ versierinkjes waarmee zij haar lay-outs op een bijna professionele manier ‘opleukt’.

Excuses overigens voor de fout in de titel in het gedrukte blad, die je hier als oplettende lezer ongetwijfeld al zal zijn opgevallen; de titel had ‘Diny vertelt…’ moeten zijn, en niet ‘Corrie vertelt’, want zij deed haar verhaal al in FiB nr. 10...



Oude familiefoto’s horen in een fotoalbum
Het tweede deel over dit onderwerp, waarbij stap voor stap getoond wordt hoe je een extra vel tussen de bestaande en reeds beplakte albumvellen aanbrengt voor ‘nagekomen’ foto’s en/of andere stukken die je pas later vindt of van iemand krijgt.


Pickup-letters zelf samenstellen is geen kunst

Vroeg of laat, maar altijd eerder dan je gedacht of gehoopt had, gebeurt het: tijdens het plakken van een naam, woord of korte tekst zijn de zelfklevende E’s, A’s of K’s plotseling op. Nu is zo’n Pickup letterboekje natuurlijk altijd na te bestellen, maar op het moment zelf kan je mooi niet verder. Of toch wel? In het artikel lees je er meer over.


Brass-rubbing
De Engelse term voor het ‘afwrijven’ van reliëfs. Dat kan het oppervlak van een munt uit een bepaalde periode zijn, van een penning of medaille die aan één van je voorouders toebehoorde, van een plaquette of bijzondere putdeksel of het reliëf op de grafsteen van een voorouder. Een van oudsher bekende en makkelijk uit te vieren techniek, waarvan je het resultaat een mooi plaatsje aan de wand kunt geven of in je album kunt plakken.



Voorvaderen bij de VOC
De meeste Nederlanders hebben ergens in hun stamboom wel een voorvader die in dienst was van of te maken had met de Verenigde Oost Indische Compagnie. Yolanda Lippens geeft in dit artikel tips en aanwijzingen hoe je die persoon mogelijk kunt opsporen. Bovendien laten we aan de hand van een 13-tal lay-outs zien wat je zoals met het gevonden materiaal aan persoons gerelateerde tijdsbeelden kunt maken.


Stempels horen er ook bij
Een eerste aanzet over het hoe, waar en wanneer je letter-, cijfer- en/of figuurstempels op familiegeschiedenis lay-outs kunt gebruiken en dat geldt dan zowel voor decoratieve als praktische stempelafbeeldingen.


A3 gezinsblad 10 kinderen
Gezinsbladen zijn belangrijke pagina’s in het kwartierstaat(scrap)album, omdat daarop juist de andere kinderen uit een gezin aan bod komen naast de zoon of dochter welke mede verantwoordelijk is voor het feit dat jij bestaat. Wederom laat Diny Smeenk niet alleen twee heel origineel, maar vooral ook mooi uitgevoerde A3 lay-outs zien.


Het levensloop-album
Het onderwerp ‘levensloop-album’ in het vorige nummer heeft veel lezers op z’n minst aan het denken, maar zeker ook aan het werk gezet. Immers, wie heeft er niet die alom bekende, oude schoenendoos met allerlei materiaal van vroeger ergens nog in het huis ‘verstopt’ staan. Daar kan je twee dingen mee doen: opruimen oftewel weggooien of bewaren en terugzetten. In het laatste geval echter belandt dat historische materiaal in de (verre) toekomst uiteindelijk toch in het grijs archief. Voor niets alles bewaard, dus, en dat te voorkomen, is inplakken in een album de beste optie met de grootste kans om het ook de volgende generatie(s) te overleven.

In dit artikel laten we zien hoe je van een gebeurtenis of periode waarvan je extra veel materiaal hebt, een heus ‘project’ kunt maken.



De 100ste geboortedag

Hoe mooi is het om ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van je overleden vader, moeder of grootouder een soort herdenkingskaart te maken over zijn of haar leven en een kleurenkopie daarvan in de week voorafgaande aan de bewuste datum te sturen naar elk nog in leven zijnde persoon die hem of haar gekend heeft. Het is goed om op zo’n moment nog eens stil te staan bij datgene wat die persoon voor jou en anderen betekent en gedaan heef en dat op deze manier te verwoorden. Ere wie ere toekomt!


De kers op de taart
Het aantal voorouders die op een verkeerde manier in aanraking gekomen zijn met justitie of de ‘sterke arm der wet’ zijn meestal op de vingers van één hand te tellen. En voor hun zijn dat soort voorvallen beslist niet de mooiste momenten van hun leven. Voor de familiegeschiedenis-onderzoeker vormen dat soort min of meer spraakmakende gebeurtenissen vaak de kers op de taart. Enkele voorbeelden daarvan zijn verwerkt op lay-outs in dit artikel.



Stapeltjes papier ‘inplakken’.

Niet zo voor de hand liggend is het om een stapeltje los van elkaar liggende, maar wel bij elkaar blijvende velletjes papier als één geheel in een album te plakken, maar soms is er geen andere mogelijkheid. En het kan, zelfs op een relatief eenvoudige manier wanneer je gebruik maakt van een zgn. U-zichtmap. Helemaal geen probleem heb je wanneer je de velletjes aan elkaar hecht, maar doe dat dan wel op een creatieve en tegelijkertijd mooie manier.



Zo bestel je Familie in Beeld nr. 11:

Benieuwd geworden naar aanleiding van bovenstaande? Bestel dan nu Familie in Beeld nr. 11 eenvoudig via onderstaande button:

Om te abonneren (voor nummer 12 en 13), klik op onderstaande button:


Ik wens je nu alvast met nr. 11 veel inspiratie toe en wellicht tot ziens op het Famillement in Amsterdam.

Met nostalgische/genealogische groet,