dinsdag 27 november 2018

#11

Beste online-abonnee,

Totaal anders dan het oorspronkelijke plan ontvang je deze elfde online-uitgave van Familie in Beeld een stuk later en dat heeft een reden. Een goede reden, vind ik zelf, want ik denk dat het grootste deel van de ruim 3000 ‘digitale’ abonnees, die we momenteel hebben heel blij zal zijn met mijn ‘plannetje’. 


Goed nieuws: terug van weggeweest
Steeds vaker kreeg ik (telefonisch, maar vooral op beurzen en tijdens workshops/cropdagen)  te horen, dat de online-uitgaven veel minder inspireerden dan de papieren exemplaren van vier jaar geleden – die kon je immers relaxed op de bank van voor naar achter (en weer terug) inkijken, doorbladeren en lezen. De informatie kwam duidelijk en overzichtelijk over én je kon hem, op de gewenste pagina opengeslagen, naast je neerleggen op de werkplek. 
Bij een online-uitgave is dat allemaal anders. Eenmaal binnen wordt er wel door de nieuwsbrief (want meer is het eigenlijk niet) heen gescrold, maar echt uitnodigend/inspirerend is e.e.a. niet op zo’n scherm, met name niet omdat je steeds slechts een klein gedeelte van een artikel te zien krijgt. Twee pagina’s naast elkaar tegelijkertijd zien, lukt niet en vergeet het maar dat je naast het werk waar je mee bezig bent, makkelijk instructies, fasefoto’s e.d. kunt bekijken. Bovendien, zo blijkt uit onderzoek, komt het vaak voor, dat teksten op het scherm maar half gelezen worden en of je daar nou veel wijzer van wordt…? 
Ook voor ondergetekende geldt, dat hij zich (veel) prettiger voelt bij de papieren versie. Van de druk op de verzendknop word ik koud noch warm, maar wanneer ik vroeger van de drukker de nieuwe Familie in Beeld overhandigd kreeg, gaf me dat een heuse kick. Het ‘kindje’ was weer geboren en met gepaste trots kon ik hem naast de voorgaande nummers zetten in die prachtige, houten tijdschriftencassette van IKEA, die Joyce Martens destijds met toepasselijke (familie)afbeeldingen beplakt had – zie pagina 26/27 van Familie in Beeld nr. 4 uit 2014. 
En het is juist dàt gevoel waar ik weer eens aan toe ben, dus….. 


De met familiefoto’s beklede, houten tijdschriftencassette van IKEA uit Familie in Beeld nr. 4 (maart/mei 2014) op pagina 26-27, compleet met een uitgebreide werkbeschrijving door Joyce Martens.
Familie in Beeld nr. 5 weer op papier ! 
Al in de afgelopen mei/juni maanden had ik een viertal artikelen voor de volgende online-uitgave (nummer 11 - deze dus) op de plank klaar liggen, maar eigenlijk vond ik het ‘zonde’ om ze digitaal te versturen. Je vindt ze dan ook niet in deze nieuwsbrief, maar wel in de vijfde papieren uitgave, die bij voldoende belangstelling – in maart 2019 zal verschijnen. En het zullen dan, zoals in de online-uitgave, geen vier, maar circa 16 redactionele artikelen zijn, verdeeld over de gebruikelijke 68 pagina’s. Meer dan voldoende inspirerende ideeën en informatie dus, waarmee je direct aan de slag kunt. 
De prijs van het tijdschrift zal € 8,95 bedragen, exclusief de verzendkosten van circa € 3,50. Deze laatste vallen overigens weg wanneer je op dat moment toch al van plan zou zijn ander Familie-in-Beeld-materiaal te bestellen. 
Verderop in deze nieuwsbrief lichten we een tip van de sluier op betreffende de inhoud van tijdschrift nummer 5. 


De vier tijdschriften uit 2013/2014 zijn nog steeds los of per set bij de redactie verkrijgbaar. De prijs voor een los nummer is € 5,95, de set van vier kost als aanbieding € 15,00; in beide gevallen zijn de verzendkosten € 4,25. Klik hier om te bestellen in de webwinkel.
Verschijningsvorm en -frequentie 
Anders dan in de eerste vier papieren uitgaven van Familie in Beeld uit 2013/2014 (die overigens alle vier nog verkrijgbaar zijn – zie webwinkel) zullen er in de nieuwe exemplaren geen knipvellen van dik papier zitten. Het aantal pagina’s is wel gelijk: 68. Ook de afmetingen (23 x 29,7 cm) en de platte rug zijn hetzelfde, zodat het tijdschrift qua uiterlijk inderdaad netjes aansluit op de voorgaande uitgaven in de hier boven genoemde tijdschriftcassette. 
De bedoeling is, dat FiB-papier voortaan 2x per jaar verschijnt. Na maart 2019 volgt in september 2019 nummer 6, vervolgens in maart 2020 nummer 7, in september daarop nummer 8, enzovoort. Abonneren is 
– vooralsnog – niet mogelijk; het tijdschrift verschijnt als zgn. ‘special’. Elke volgende uitgave dient dus steeds apart besteld te worden. Je krijgt ongeveer een maand voor het verschijnen via deze nieuwsbrief bericht over de definitieve inhoud en hoe je de uitgave bestellen kunt. We versturen in de tussenliggende maanden trouwens nog één of twee nieuwsbrieven met daarin vermeld waar de redactie op dat moment mee bezig is betreffende de inhoud van het komende nummer, welke manifestaties/beurzen er voor onze hobby ‘familiegeschiedenis nieuwe stijl’ interessant zijn, wanneer de workshops en cropdagen gehouden worden, welke nieuwe producten en boeken er op de markt gekomen zijn, kortom nieuwsbrieven vol informatie, maar zonder voorbeeld lay-outs met werkbeschrijvingen en overige genealogie artikelen. 

Zo zou Nr. 5 er uit kunnen komen te zien, maar we maken er zeker iets mooiers van !


Voorlopige inhoud FiB 5
De redactie is momenteel bezig met het voorbereiden/uitwerken van de volgende onderwerpen:
- Nieuwe kleuren A3 cardstock-papier
- Klederdracht, als tijdsbeeld toegepast
- Afbeeldingen in 3D
- Probleemloos ‘matten’ met een hulpliniaal
- A3 Familiegeschiedenis-album t.g.v. de reünie van de familie Lammers
- Opzet/inhoud van de ‘technische’ persoons-pagina in het A3 kwartierstaat-album
- Het samenstellen van een geïllustreerd tijdsbeeld
- Tekst-delen uit boeken op een lay-out van het kwartierstaat-album
- Extra ruimte in het album d.m.v. ‘pockets’
- Historische landkaarten
- De verschillende A3 albums
- Kleuren-overzicht van alle nu verkrijgbare (effen) A3 cardstock-vellen
- Zelfklevende Pickup letters en cijfers in het kwartierstaat-album
- 12 generaties Bruinsel in beeld
- Boekbespreking atlassen met historische kaarten
- Munten en postzegels horen erbij
- Agenda / webwinkel

In de nieuwsbrief van februari 2019 zullen naast een meer uitgebreide informatie over bovenstaande artikelen tevens de nodige afbeeldingen van voorbeeld lay-outs, werkstukken en producten uit de betreffende artikelen te vinden zijn.

ONZE VRAAG IS NU: ben je geïnteresseerd en ga je in februari eventueel nummer 5 bestellen?

Anders dan in 2013/2014 komt Familie in Beeld voortaan niet in de winkel te liggen. De reden is, dat er in dat geval te veel exemplaren (zo’n 20.000) gedrukt zouden moeten worden wil je als tijdschrift op elk verkooppunt in Nederland komen te liggen. Alle niet verkochte exemplaren (en dat zijn er al gauw zo’n 14.000) komen na de verkoopperiode terug en moeten dan vernietigd worden en dat is niet alleen een kostbare zaak, maar ook nog eens zonde van al dat papier.
Wat toen nog niet kon, kan nu wel: ‘printing on demand’ , of te wel dié hoeveelheid drukken waarom gevraagd wordt. Dat betekent, dat de redactie van tevoren dient te weten hoeveel nummers er verstuurd en dus gedrukt moeten worden.
We vragen je niet om nu al te bestellen, we vragen je nu wél om door middel van een zogenaamde ‘poll’ in deze nieuwsbrief kenbaar te maken of je in zo’n papieren uitgave geïnteresseerd bent.
Dat gaat heel simpel door hieronder te klikken op ‘Naar de ‘poll’ en vervolgens op het daarna verschenen beeld op ‘JA’ te klikken. Met name dat laatste is belangrijk.

En voor de goede orde: deze ‘poll’ is anoniem en je zit nergens aan vast; het gaat ons er alleen maar om te weten te komen of er voldoende geïnteresseerden zijn om met de voorbereidingen en het maken van de redactionele inhoud door te gaan. Wanneer de uitslag van de ‘poll’ positief is, sturen we je in februari een nieuwsbrief, waarin o.a. zal staan hoe en wanneer je tijdschrift nummer 5 bestellen kunt, zodat je het in maart in de bus krijgt.Toekomstige cropdagen en workshops
Tot slot nog een overzicht van de komende cropdagen/workshops in Heesch. Je kunt je hiervoor opgeven via de website/webwinkel.

Cropdagen 
2018: 
Zaterdag 15 december 
2019: 
Zaterdag 12 januari 
Zondag 3 februari 
Zaterdag 23 februari 
Zaterdag 16 maart 
Zaterdag 6 april 
Zondag 28 april 
Zondag 19 mei 

Workshops 
2019: 
Zaterdag 27 april workshop 1 - basistechnieken 
Zaterdag 18 mei workshop 2 - creatieve technieken

Tot slot
Hopelijk stem je vandaag nog op ‘Ja’ , zodat we zo snel mogelijk weten of er
voldoende belangstelling is en of we met de voorbereidingen door kunnen gaan.
In de tweede helft van december zullen we je dan via een nieuwsbrief de uitslag
van de ‘poll’ laten weten en of er in maart opnieuw een papieren
Familie in Beeld verschijnt.

Voor nu kan ik alleen nog maar zeggen:
Fijne Feestdagen in december en hopelijk tot ziens in Nr. 5 !

Met creatieve groet,

Wim Kros, hoofdredacteur